GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ
TARIM MARKETİ
BİTKİ BESLEMEDE UZMAN KURULUŞ
İNTERNETTE 3 AYLIK
İZLENME ORANLARIMIZ
YOL HARİTASI
 

ERİK İÇ KURDU

(Cydia funebrana)

 

ERİK İÇ KURDU TANIMI VE YAŞAYIŞI:

Ergin koyu gri-boz renkli, üst kanatlarının alt kısmında düz bir çizgi ve koyu gri renkte küçücük noktacıklar vardır.

Kışı genellikle dalların çatalları arasında olgun larva olarak geçirirler. Mayısın ilk haftasında kelebekler çıkmaya başlar ve bu uçuş haziranın sonuna kadar devam eder.

Erginler yumurtalarını genellikle meyvelere bırakırlar.

Yumurtadan yeni çıkan larvalar ağ örerek, henüz fındık büyüklüğünde olan meyveye girerler.

Meyveye giren larva helezon şeklinde sapa doğru ilerler ve meyvenin etli kısmı ile beslenir.

Zarara uğramış meyveler menekşe rengi alır ve bir müddet sonra larvayla beraber dökülürler.

İkinci dölün zararı birinci döle nazaran çok daha fazla olup, bazen bu oran %70’e kadar çıkar.

 

ERİK İÇ KURDU ZARAR ŞEKLİ:

Erik iç kurdu’nun larvaları, eriğin meyvelerinde zarar yapar. Larvalar genellikle sap dibinden, yanlardan ve iki meyvenin birbirine değdiği yerlerden girer.

Meyvenin hemen kabuk altını tipik olarak oyarlar ve meyve etinde tünel açarak çekirdeğe kadar ulaşırlar.

Birinci döle ait larvalar bazen birden fazla meyvede beslenebilir. Dolayısıyla bir meyvede bazen birden fazla giriş deliği bulunabilir.

İkinci döle ait larvalar ise 1-3 meyvede zarar yapabilirler. Zarar görmüş meyveler zamk çıkarırlar.

 

ERİK İÇ KURDU ZARARLI OLDUĞU BİTKİLER:

Erik, kayısı, akdiken ve kiraz.

 

ERİK İÇ KURDU MÜCADELE YÖNTEMLERİ

Mekanik Mücadele

Kurtlu meyveler toplanarak toprakta açılan derin çukurlara gömülmelidir.

 

Kimyasal Mücadele:

Eşeysel çekici tuzaklarda ilk kelebek görüldükten 2-3 hafta sonra veya meyvelerde yumurtalar görülür görülmez ilk ilaçlama yapılır ve ilacın etki süresi dikkate alınarak ilaçlama tekrarlanır.

İkinci döle ait kelebekler %30-40 oranında çıktığı zaman bu döle karşı ilk ilaçlama yapılır ve ilacın etki süresi dikkate alınarak ilaçlama tekrarlanır.

 

ERİK İÇ KURDU KİMYASAL MÜCADELEDE KULLANILACAK İLAÇLAR VE DOZLARI

 

Etkili madde adı ve oranı Formülasyonu Doz 100 lt suya İlaçlama ile hasat arası
 süre (Gün)
Phosalone, %30-350 g/l WP/EC 200 g/ml 14
       
       
       

 

  AB’ye ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı 
  Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı 
  AB ve Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı

 

Önemli Not:

Bahçenizi her ilaçlamanızda eğer sulama veya ilaçlama suyunuzun pH sı 8 - 8.5 ise muhakkak Golden Wet yayıcı yapıştırıcı kullanınız. (Ülkemizin birçok yöresinde toprak ve su pH sı 8- 8.5 hatta 9 a kadar çıkmaktadır.) Üretilen bütün ilaçlar 6 - 7 pH aralığına göre üretilmektedir. en Kaliteli ilaçlar dahi 6 ila 15 dakika arasında, % 30 varan oranlarda etkisini kaybetmektedir.

 

BİTKİNİZE AÇ KARNINA İLAÇ VERMEYİN, GOLDENMIX® Bitki besini ile birlikte ilaç verin

 

TANK SIRALAMASI Sırasıyla (SIRALAMAYA BOZMAYIN)

 

1 GOLDEN WET PH DÜŞÜRÜCÜ- YAYICI YAPIŞTIRICI

İlaçlama suyunun PH sını düşürür, ilacın bozulmasını önler.

İlaçlar bitkiye uygulandıktan sonra ilacın yaprağa yayılmasını sağlar, yapraktan akmasını önler.

2 GOLDENMIX BİTKİ BESİNİ

Bitkinin düzgün ve dengeli beslenmesini sağlar. Meyvelerin albenili, parlak, renkli, iri, dayanıklı, sert, ağır, lezzetli ve hoş kokulu olmalarını sağlar.

3 İNSEKTİSİT Yukarıda belirtilen aktif maddeli ilaçlardan birini kullanınız.
4 FUNGUSİT

MANTAR İLACI (Ayrı bir kapta karıştırdıktan sonra) 

 

Hastalık dönemine göre, bir ilaç kullanın.

İlaçların kullanma - hasat sürelerine dikkat edin.

5 Diğer Teknik elemanlarımızca önerilen diğer iz elementler.
 

 

ÖN KARIŞIMLA KONTROL EDİNİZ.

PLUM WOLF INSIDE

(Cydia funebrana)

 

PLUM WOLF INSIDE AND LIVING STYLE DESCRIPTION:

Adult dark gray-dun-colored, there are tiny dots in a straight line and dark gray on the underside of the upper wing.

They spend the winter as mature larvae usually between the forks of branches. Butterflies begin to emerge in the first week of May and continues until the end of June this flight.

Adults often leave their eggs in the fruit.

Larvae emerging from eggs weaving webs, yet they enter the fruit, which is the size of hazelnuts.

Fruit-shaped larvae entering helix moves toward the handle and is supplied with the fleshy part of the fruit.

Loss suffered fruits and violet gets poured with larvayl after a while.

The second generation of the damage is much greater than the first generation, this interest rate, sometimes up to 70%.

 

PLUM WOLF INSIDE LOSS METHOD:

Erik internal buff the larvae, does damage in plum fruit. Larvae usually stem from the bottom, enter the place that touches both sides and each fruit.

Just peel of the fruit is typically burrow in gold lace and flesh they can reach to the core.

The first generation of larvae to be fed occasionally in more than one fruit. Therefore sometimes have more than one entrance hole in the fruit.

The second generation of larvae can damage the fruit 1-3. They remove damaged fruit gum.

 

By PLUM PLANTS INSIDE IS DANGEROUS WOLF:

plum, apricot, cherry and hawthorn.

 

PLUM FIGHTING PROCEDURES FOR INTERNAL WOLF

mechanical Terror

wormy fruit will be collected and buried in the deep hole in the ground.

 

Chemical Control:

Sexual pheromone traps in the first butterfly seen in 2-3 weeks after the eggs are seen to be seen or fruit during the first period taking into account the effect of the drug and pesticide spraying is repeated. When he came to the second generation of butterflies 30-40% during the first spraying against this generation and taking into account the effect of the drug while spraying is repeated.

 
MERKEZ
ÖZLER YILDIRIM    
0 532 521 67 47               0 324 234 09 63

Hal mahallesi Mertoç gıda toptancıları sitesi A blok No 5   MERSİN

ŞUBE

ORHAN YILDIRIM

TEL   0 543 220 32 00          

HALİLİYE    ŞANLIURFA


ozleryildirim@gmail.com