GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ
TARIM MARKETİ
BİTKİ BESLEMEDE UZMAN KURULUŞ
İNTERNETTE 3 AYLIK
İZLENME ORANLARIMIZ
YOL HARİTASI
 

FINDIK FİLİZ GÜVESİ

(Gypsonoma dealbana Fröhl. Lep: Tortricidae)

 

FINDIK FİLİZ GÜVESİ TANIMI

 

Ergin 4.5 - 5 mm boyundadır. Ön kanatlar sütlü kahverengi ve beyazdır.

Kanadın dip tarafı gri-siyah çizgili, orta kısmı sarı-kahverengi geniş bantlı dış kenar koyu kahverengi çizgilidir.

Arka kanatlar kahverengi-gridir. Yumurta 0.5 - 0.7 mm boyunda mat beyaz basıktır. Larva açık sarı renkte baş ve ense siyah-kahverenginde seyrek ve kısa kıllarla kaplıdır.

Pupa kızıl kahverenginde ve 7 - 8 mm boyundadır.

Fındık bahçelerinde ilk kelebekler mayıs ayı sonlarında görülmeye başlar.

Kelebekler yumurtalarını çıkışlarından 5 - 6 gün sonra genellikle yaprakların üst yüzeyine tek tek koyarlar.

Çıkan larvalar yaprağın alt yüzeyine geçerek iki damarın birleştiği yerde 4 - 4.5 ay beslenir ve bu sırada üzeri ağ ve pisliklerle kapanır.

Larva yaprağın üst epidermisine dokunmadığı için bu kısım üçgen şeklinde bir zarar görünümü kazanır.

Sonbaharda erkek organ veya kozalak akarlarının (Phytoptus avellanae)  meydana getirdiği kozalaklara geçmeye başlar ve kışı burada geçirirler. Larvalar ertesi yıl Mart ayı başlarındandan itibaren göz ve sürgünlerin özüne girerek galeri açarlar. 

 

FINDIK FİLİZ GÜVESİ ZARAR ŞEKLİ:

Fındık filiz güvesi larvalarının ilk zararı temmuz ayında yapraklarda görülür. Larva orta damarda bir galeri açar ve beslenmediği zaman orada gizlenir. Sonbaharda larvalar erkek organlara, göz diplerine ve kozalaklara geçerler. İki erkek organı ağlarıyla birbirine birleştirerek aralarında koyu renk pisliklerle karışık bir kabarıklık meydana getirilir. Kemirilen erkek organlar gelişemediği için kıvrılır.  Mart ortalarında kozalaklarda beslenenler dışındaki bütün larvalar, sürgünlerin dip muhafaza yaprakları arasında ördükleri kabarık ağ içerisinde bulunurlar. Henüz gelişmekte olan sürgünler hücuma uğrayınca kururlar, fakat ağ ile dala yapıştırılmış olduklarından düşmezler. Bu şekilde kurumuş sürgüncükler filiz güvesinin tipik zarar şeklidir. Böyle göz ve sürgünler koparılınca ortada larva giriş deliği görülür. Sürgünler gelişince larvalar sürgün özünden uca doğru galeri açarak sürgün uçlarının kurumasına sebep olurlar. Bir larva 5 ayrı sürgünü kurutabilir.

 

Tüm fındık alanlarında görülmekle beraber Batı Karadeniz fındıklarında daha yoğundur. Özel bir fındık zararlısıdır.

 

FINDIK FİLİZ GÜVESİ MÜCADELESİ:

100 yaprakta 15 zarar belirtisi olduğunda mücadeleye karar verilir. Hasattan sonra yapraklarda orta damarla yan damarların meydana getirdiği üçgen içinde larvaların beslenme arazları iyice belirince mücadeleye başlanmalı, larvaların erkek organlara veya kozalaklara göç ettiği yaprak dökümü başlangıcına ( Eylül sonları) kadar ilaçlama tamamlanmalıdır.

 

FINDIK FİLİZ GÜVESİ KİMYASAL MÜCADELEDE KULLANILACAK İLAÇLAR VE DOZLARI

   

Etkili madde adı ve oranı Formülasyonu Doz 100 lt suya İlaçlama ile hasat arası
 süre (Gün)
Diazinon 200g/l EC 300 ml  150 ml  
Azinphos-methyl 200 g/l EC 300 ml  150 ml  
Malathion 200 g/l EC 700 ml  300 ml  
Triflumuron % 25 WP 60 g  30 g  
Carbosulfan 250 g/l EC  --  100 ml  

 

  AB’ye ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı 
  Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı 
  AB ve Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı

 

Önemli Not:

Bahçenizi her ilaçlamanızda eğer sulama veya ilaçlama suyunuzun pH sı 8 - 8.5 ise muhakkak Golden Wet yayıcı yapıştırıcı kullanınız. (Ülkemizin birçok yöresinde toprak ve su pH sı 8- 8.5 hatta 9 a kadar çıkmaktadır.) Üretilen bütün ilaçlar 6 - 7 pH aralığına göre üretilmektedir. en Kaliteli ilaçlar dahi 6 ila 15 dakika arasında, % 30 varan oranlarda etkisini kaybetmektedir.

 

BİTKİNİZE AÇ KARNINA İLAÇ VERMEYİN, GOLDENMIX® Bitki besini ile birlikte ilaç verin

 

TANK SIRALAMASI Sırasıyla (SIRALAMAYA BOZMAYIN)

 

1 GOLDEN WET PH DÜŞÜRÜCÜ- YAYICI YAPIŞTIRICI

İlaçlama suyunun PH sını düşürür, ilacın bozulmasını önler.

İlaçlar bitkiye uygulandıktan sonra ilacın yaprağa yayılmasını sağlar, yapraktan akmasını önler.

2 GOLDENMIX BİTKİ BESİNİ

Bitkinin düzgün ve dengeli beslenmesini sağlar. Meyvelerin albenili, parlak, renkli, iri, dayanıklı, sert, ağır, lezzetli ve hoş kokulu olmalarını sağlar.

3 İNSEKTİSİT Yukarıda belirtilen aktif maddeli ilaçlardan birini kullanınız.
4 FUNGUSİT

MANTAR İLACI (Ayrı bir kapta karıştırdıktan sonra) 

 

Hastalık dönemine göre, bir ilaç kullanın.

İlaçların kullanma - hasat sürelerine dikkat edin.

5 Diğer Teknik elemanlarımızca önerilen diğer iz elementler.
 

 

ÖN KARIŞIMLA KONTROL EDİNİZ.

Hazelnut SPROUTS MOTH

(Gypsono to DeAlba until Fröhl. Lep: Tortricidae)

 

Ergin 4.5 - a 5-mm neck. The front wings are brown and milky white. Bottom side of the wing gray-black stripes, the middle part of the outer edge is yellow-brown to dark brown stripes broadband. The rear wings are brownish-gray. Eggs 0.5 - 0.7 mm in length matte white is flattened. Larvae sparse light yellow color on the head and neck in black and brown and covered with short hairs. Reddish brown pupae and 7 - 8 mm long.

 

The first butterfly garden in nuts begin to appear in late May. Butterflies of output eggs 5-6 days usually put individually on the upper surface of the leaves. Out larvae through the lower surface of leaves at the confluence of two vessels in 4 - 4.5 months and fed it closes in over the network and dirt. View this as a loss for that triangle touch the larva leaves the upper part of the epidermis is the winner. In autumn, the male organ or bulb mites (Phytoptus avellana) begins to occur to move the cones brought and spend the winter here. Larval galleries are open from from entering into the substance of the eye and shoots only at the start of March next year.

 

Hazelnut SPROUTS MOTH LOSS METHOD:

 

Shoot moth larvae damage the nuts first seen in the leaves in July. Larvae will open a gallery in the middle vein and there are hidden when feeding. In autumn, the larvae to the male organ, the eye passes to the bottom and cones. Uniting the two men formed a complex organ network, including bulging with dark dirt. The male organs are twisted because gnawed develop. March all the larvae feed on the cones, other than those in the middle, between the bottom of the housing is found in the leaves of the shoots fluffy web they weave. Yet emerging shoots dry Uğrayınca they attack, but they sense that they are glued to the branch network. In this way is a form of damage typical of dry sürgüncük moth sprouts. Such eye and shoots broken, middle larval entry holes are seen. Bridal shoots by larvae cause the drying of the core end toward the ends of the gallery opening exile exile. One larva can dry the 5 separate shoots.

 

Although there are more intense in all areas of the Western Black Sea nuts nuts. Special nuts is harmful.

 

Hazelnut MOTH CONTROL OF SPROUTS:

 

When you decide to fight signs of damage given 100 sheets of 15. After harvest the leaves in the middle vein side blood vessels feeding the symptoms of larvae within the triangle caused thoroughly started to struggle as appears, the larvae of male organs or cones to migrate where defoliation origin (September end) so spraying should be completed.

 
MERKEZ
ÖZLER YILDIRIM    
0 532 521 67 47               0 324 234 09 63

Hal mahallesi Mertoç gıda toptancıları sitesi A blok No 5   MERSİN

ŞUBE

ORHAN YILDIRIM

TEL   0 543 220 32 00          

HALİLİYE    ŞANLIURFA


ozleryildirim@gmail.com