GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ
TARIM MARKETİ
BİTKİ BESLEMEDE UZMAN KURULUŞ
İNTERNETTE 3 AYLIK
İZLENME ORANLARIMIZ
YOL HARİTASI
 

GÜL FİLİZ BURGUSU

(Ardis brunniventris(Hart.))(Hym.: Tenthredinidae)

 

GÜL FİLİZ BURGUSU TANIMI VE YAŞAYIŞI:

Ergin 5-6 mm boyunda siyah görünüşlü bir arıdır. Larva krem rengi olup 10-12 mm boydadır. Yumurtaları uzunca, elips şeklinde ve beyazdır. 

 

Erginler mart sonu nisan baş; uçuşmaya başlarlar ve kısa bir süre sonra çiftle­şerek, yumurtalarını teker teker genç sürgünlerin uç kısmına bırakırlar. Yumurtadan 6-8 gün sonra çıkan larvalar sürgün ucundan içeriye girer ve sürgünün öz kısmını yemeye başlarlar. Mayısın ilk yansında olgunluğa erişen larva sürgün ucuna yakın bir yerde yu­varlak bir delik açıp buradan kendisini toprağa atar. Toprakta kokon içinde kışı geçirir. İlkbahar başlarında pupa olurlar. Yılda bîr döl verir.

 

GÜL FİLİZ BURGUSU ZARAR ŞEKLÎ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI:

Larvaları gül filizlerinin içinde yaşar. Sürgünlerin ucundan itibaren 3-13 cm kadar uzunlukta galeri açarak zarar verirler. Zarar gören sürgünlerin gelişmesi durur, aşağı doğru sarkarlar, zamanla kururlar. Zararlının Özellikle yağ gülü yetiştirilen Burdur ve Isparta çevresinde bulunduğu tespit edilmiştir.

 

GÜL FİLİZ BURGUSU KONUKÇULARI:

Yağ ve süs gülleridir.

 

GÜL FİLİZ BURGUSU MÜCADELESİ:

Kültürel Önlemler

 

Gülcülerin "kış vurgunu" olarak isimlendirdikleri zarar görmüş kuru dallar özün bulunduğu kısımdan kesilip yakılmalıdır.

 

KİMYASAL MÜCADELE

 

Bölge koşullarına göre değişme gösterebilir. Genellikle erginlerin ve ilk larva zararının görüldüğü Mart sonu - Nisan ortasında, % 5 zarar saptandığında ilaçlı mücadele gerekir.

 

Ergin çıkışı dikkate alınarak ilk ilaçlama, bundan 15 gün sonra ikinci ilaçlama yapılmalıdır. Güllüklerin her tarafının Özellikle sürgün uçlarının iyice ilaçlanmasına dikkat edilmelidir. İlaçlama sabah veya akşam erken saatlerde yapılmalıdır.

 

İlaçlamadan 7 gün sonra güllüklerin ilaçlı ve ilaçsız kısımlarına köşegenler doğ­rultusunda girilerek tesadüfen seçilen 100 sürgün kontrol edilir. Sürgünlerde canlı larva bulunup bulunmadığına bakılarak bulaşma oranı saptanır. Elde edilen sonuçlar ilaçlamaya başlama zamanının tespiti için öngörülen bulaşma oranı ile karşılaştırılarak ilaçla­manın başarılı olup olmadığına karar verilir.

 

GÜL FİLİZ BURGUSU KİMYASAL MÜCADELEDE KULLANILACAK İLAÇLAR VE DOZLARI

   

Etkili madde adı ve oranı Formülasyonu Doz 100 lt suya İlaçlama ile hasat arası
 süre (Gün)
Parathion -methyl. 360 g/l EC 100 ml  
Dimethoate. 400 g/l  EC 100 ml  
Methomyl, 200 gl  EC 200 ml  
       

 

AB’ye ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı 
  Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı 
  AB ve Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı

 

Önemli Not:

Bahçenizi her ilaçlamanızda eğer sulama veya ilaçlama suyunuzun pH sı 8 - 8.5 ise muhakkak Golden Wet yayıcı yapıştırıcı kullanınız. (Ülkemizin birçok yöresinde toprak ve su pH sı 8- 8.5 hatta 9 a kadar çıkmaktadır.) Üretilen bütün ilaçlar 6 - 7 pH aralığına göre üretilmektedir. en Kaliteli ilaçlar dahi 6 ila 15 dakika arasında, % 30 varan oranlarda etkisini kaybetmektedir.

 

BİTKİNİZE AÇ KARNINA İLAÇ VERMEYİN, GOLDENMIX® Bitki besini ile birlikte ilaç verin

 

TANK SIRALAMASI Sırasıyla (SIRALAMAYA BOZMAYIN)

 

1 GOLDEN WET PH DÜŞÜRÜCÜ- YAYICI YAPIŞTIRICI

İlaçlama suyunun PH sını düşürür, ilacın bozulmasını önler.

İlaçlar bitkiye uygulandıktan sonra ilacın yaprağa yayılmasını sağlar, yapraktan akmasını önler.

2 GOLDENMIX BİTKİ BESİNİ

Bitkinin düzgün ve dengeli beslenmesini sağlar. Meyvelerin albenili, parlak, renkli, iri, dayanıklı, sert, ağır, lezzetli ve hoş kokulu olmalarını sağlar.

3 İNSEKTİSİT Yukarıda belirtilen aktif maddeli ilaçlardan birini kullanınız.
4 FUNGUSİT

MANTAR İLACI (Ayrı bir kapta karıştırdıktan sonra) 

 

Hastalık dönemine göre, bir ilaç kullanın.

İlaçların kullanma - hasat sürelerine dikkat edin.

5 Diğer Teknik elemanlarımızca önerilen diğer iz elementler.
 

 

ÖN KARIŞIMLA KONTROL EDİNİZ.

ROSE BURGU of SPROUTS

(Ardis brunniventris (Hart.)), (Hym .: Tenthredinidae)

 

ROSE SPROUTS AND LIVING STYLE SCREW DESCRIPTION:

Adult treatment is a 5-6 mm tall black appearance. The larvae are cream is 10-12 mm in length. Eggs long is elliptical and white.

 

Matures late March early April; Shortly after they begin to fly and mate, they leave their eggs singly on the tips of the young shoots. 6-8 days after the egg enters the larva from shoot tip and begin to eat the essence of the exile. May the first half of the opening round hole somewhere near the end of the exile larvae mature soil throws himself here. Overwinter in the soil in the coco. Become pupae in the early spring. Valance gives offspring a year.

 

ROSE SPROUTS BURGU shape DAMAGES, ECONOMIC IMPORTANCE AND SPREADING:

The larvae live in the rose bud. Since the end of exile harm by opening up to 3-13 cm length of the gallery. Stops the growth of shoots damaged, they hang down, once they are dry. Especially harmful oil rose grown Burdur and Isparta determined to be around.

 

ROSE SPROUTS BURGU of hosts:

Oil and ornamental roses.

 

ROSE BURGU of SPROUTS STRUGGLE:

Cultural Measures

 

Rosette of "winter haul" dry damaged branches should be burned as they call cut out parts where the essence.

 

FIGHTING CHEMICALS

 

May change according to circumstances. Usually the end of March as seen in adult and larval damage first - mid-April, when the need to fight the drug detected 5% losses.

 

First adult emergence spraying, considering it was 15 days after the second treatment should be done. In particular, each party should be sure that you thoroughly disinfected Güllükler of shoot tips. Spraying should be done in the early morning or evening.

 

After 7 days without drugs entering the diagonal line güllükler medicated and non-medicated portion of the 100 randomly selected shoots are checked. The transmission rate is determined by looking at whether there are live larvae in exile. The obtained results are compared with transmission rates prescribed drugs for the detection of drugs it is decided that the start time is successful.

 
MERKEZ
ÖZLER YILDIRIM    
0 532 521 67 47               0 324 234 09 63

Hal mahallesi Mertoç gıda toptancıları sitesi A blok No 5   MERSİN

ŞUBE

ORHAN YILDIRIM

TEL   0 543 220 32 00          

HALİLİYE    ŞANLIURFA


ozleryildirim@gmail.com