GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ
TARIM MARKETİ
BİTKİ BESLEMEDE UZMAN KURULUŞ
İNTERNETTE 3 AYLIK
İZLENME ORANLARIMIZ
YOL HARİTASI
 

GÜL HORTUMLU BÖCEĞİ

( Rhynchites hungaricus(Hbst.)) (Col.: Attelabidae)

 

GÜL HORTUMLU BÖCEĞİ TANIMI VE YAŞAYIŞI:

Ergin 5-7 mm uzunlukta hortumlu bir böcektir.

Baş, anten, hortum, bacaklar ve üst kanatların ortası siyah, üst kanatların yan tarafı ve pronotum kırmızı renktedir. Hortum uzun, gözler büyüktür.

Larva fildişi renkli, tombul, kıvrık ve ayaksızdır.

Yumurta, açık sarı, oval şekilli ve parlaktır.

 

Erginler genel olarak nisan sonu ve mayıs başlarında gül tomurcuklan üzerinde görülürler. Güneşli saatlerde hareketlidirler.

Tehlike anında kendilerini toprağa atıp saklanırlar.

Dişiler yumurtalarını açılmakta olan gül tomurcukları içine koyarlar.

Hortumları ile önce tomurcuklarda delikler açarlar.

Genellikle yumurtalarını çanak yapraklarının çevrelediği kısmın altına açtığı delikler içinde 2 mm kadar derinliğe bırakır.

8-12 Günde açılan yumurtalardan çıkan larvalar tomurcuk içinde beslenirler.

Olgun larva tomurcukları terk ederek toprak içine geçer.

Kışı toprakta 2-8 cm derinlikte oval şekilde bir kokon içinde olgun larva halinde geçirirler.

Erken ilkbaharda pupa olurlar.

Yılda bir döl verir.

 

GÜL HORTUMLU BÖCEĞİ ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI:

 

Erginlerin açılmakta olan tomurcuklarda yaptığı zarar önemlidir. Yumurtlama sırasında tomurcukları kırparak yere serer, bir kısım tomurcuklar da dallarda asılı kalır.

 

Genel olarak zarar gören tomurcuklar açılmaz, çiçeklenme anormal olur, verim azalır. Zararlının İzmir, Afyon, Ankara, Burdur, Çorum, Isparta ve Konya'da bulunduğu saptanmıştır.

 

GÜL HORTUMLU BÖCEĞİ KONUKÇULARI:

Yağ ve süs gülleri zararlının konukçuları olarak bilinir.

 

GÜL HORTUMLU BÖCEĞİ MÜCADELESİ:

 

Kültürel Önlemler

Delinmiş gül tomurcuklarının koparılıp yok edilmesi, yoğunluğun azalması ve gelecek yılın zararını önlemesi bakımından önemlidir.

 

Kimyasal Mücadele

Zararlının yaşayışı dikkate alınacak olursa, nisan sonu ile mayıs ortası ilaçlama için en uygun zaman olarak seçilebilir. İlaçlamaya geçebilmek İçin nisan sonundan itiba¬ren haftada iki kez olmak üzere güllükler kontrol edilmeli, tesadüfen seçilen 100 tomur¬cuktan 5'inde ergin görüldüğünde ilaçlamaya geçilmelidir.

 

Güllüklerin her tarafının İyice ilaçlanmasına dikkat edilmelidir. Rüzgarlı havada ilaçlama yapılmamalı, ilaçlamadan hemen sonra yağmur yağarsa tekrarlanmalıdır. Sıcaklığın yüksek olduğu zamanlarda ilaçlama yapılmamalı, genellikle sabah veya akşam saatleri seçilmelidir.

 

İlaçlamadan üç gün sonra güllüklere köşegenler doğrultusunda girilir. İlaçlı ve ilaçsız alanlardan tesadüfen seçilen 100 tomurcuktan kaçında zararlının erginlerinin bulunduğu saptanır. Elde edilen sonuçlar, ilaçlamaya başlama zamanının tayini için gerekli olan zararlı adedi ile karşılaştırılarak ilaçlamanın başarılı olup olmadığına karar verilir.

 

GÜL HORTUMLU BÖCEĞİ KİMYASAL MÜCADELEDE KULLANILACAK İLAÇLAR VE DOZLARI

 

Etkili madde adı ve oranı Formülasyonu Doz 100 lt suya İlaçlama ile hasat arası
 süre (Gün)
Malathion % 25 WP 200 g  
Malathion 190 g/l EM 250 ml  
       
       

 

  AB’ye ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı 
  Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı 
  AB ve Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı

 

Önemli Not:

Bahçenizi her ilaçlamanızda eğer sulama veya ilaçlama suyunuzun pH sı 8 - 8.5 ise muhakkak Golden Wet yayıcı yapıştırıcı kullanınız. (Ülkemizin birçok yöresinde toprak ve su pH sı 8- 8.5 hatta 9 a kadar çıkmaktadır.) Üretilen bütün ilaçlar 6 - 7 pH aralığına göre üretilmektedir. en Kaliteli ilaçlar dahi 6 ila 15 dakika arasında, % 30 varan oranlarda etkisini kaybetmektedir.

 

BİTKİNİZE AÇ KARNINA İLAÇ VERMEYİN, GOLDENMIX® Bitki besini ile birlikte ilaç verin

 

TANK SIRALAMASI Sırasıyla (SIRALAMAYA BOZMAYIN)

 

1 GOLDEN WET PH DÜŞÜRÜCÜ- YAYICI YAPIŞTIRICI

İlaçlama suyunun PH sını düşürür, ilacın bozulmasını önler.

İlaçlar bitkiye uygulandıktan sonra ilacın yaprağa yayılmasını sağlar, yapraktan akmasını önler.

2 GOLDENMIX BİTKİ BESİNİ

Bitkinin düzgün ve dengeli beslenmesini sağlar. Meyvelerin albenili, parlak, renkli, iri, dayanıklı, sert, ağır, lezzetli ve hoş kokulu olmalarını sağlar.

3 İNSEKTİSİT Yukarıda belirtilen aktif maddeli ilaçlardan birini kullanınız.
4 FUNGUSİT

MANTAR İLACI (Ayrı bir kapta karıştırdıktan sonra) 

 

Hastalık dönemine göre, bir ilaç kullanın.

İlaçların kullanma - hasat sürelerine dikkat edin.

5 Diğer Teknik elemanlarımızca önerilen diğer iz elementler.
 

 

ÖN KARIŞIMLA KONTROL EDİNİZ.

ROSE weevil

(Rhynchites hungaricus (Hbst.)) (Col .: Attelabidae)

 

ROSE weevil DEFINITION AND LIVING is:

Adult 5-7 mm long tube is an insect. Head, antenna, hose, legs, and middle of the upper wing black, upper side of the wings and Pronoti red. Hose long, the eyes are big. Larvae ivory-colored, plump, bent and legless. Eggs, light yellow, oval-shaped and shiny.

 

Adults are seen on the blossom end of April and generally rose in early May. Sunshine hours are mobile. Hazards are stored instantly threw themselves to the ground. Being opened for females rose buds eggs are put. They poke holes in the bud before the hoses. Usually leaves in the holes to a depth of 2 mm below the portion surrounded by the open cup of egg leaves. The larvae feed inside the buds from 8-12 eggs per day drop. Mature larva passes into the soil, leaving buds. Winter soil at 2-8 cm depth in an oval shape koko spend into mature larvae. Poop happens in early spring. Gives a reproductive years.

 

ROSE weevil LOSS METHOD, AND SPREADING THE ECONOMIC IMPORTANCE:

 

His loss of mature buds being opened is important. The knock trimming the buds during ovulation, it remains a part buds hanging on the branch. Generally not open damaged buds, bloom becomes abnormal, the yield decreases. Pests of Izmir, Istanbul, Ankara, Burdur, Çorum, it was found that found in Isparta and Konya.

 

ROSE weevil hosts:

Oil and ornamental roses are known to be harmful to the host.

 

ROSE HOSE STRUGGLE BUGS:

Cultural Measures

The destruction of the drilled wrenched rose buds, decreased density and is important to prevent the loss next year.

 

chemical Control

Given the lives of the pest, the end of April and May can be selected as the most suitable time for the mid-spraying. Can late April to the end of the itiba¬r drugs that should be checked twice a week, including güllükl from 100 randomly selected adult tomur¬cuk should start spraying when seen in 5 patients.

 

Each side of the Güllükler consideration should be thoroughly disinfected. Should any spraying in windy weather, drugs should be repeated immediately after it rains. Spraying should be done when the temperature is high, usually in the morning or evening hours must be selected.

 

Three days after the drugs are entered in the diagonal direction güllükler. Avoid harmful drug and in 100 randomly selected buds from drug-free area where the adult is detected. The obtained results are compared with the harmful quantity necessary for the determination of the time to begin medication drugs it is decided whether successful or not.

 

 
MERKEZ
ÖZLER YILDIRIM    
0 532 521 67 47               0 324 234 09 63

Hal mahallesi Mertoç gıda toptancıları sitesi A blok No 5   MERSİN

ŞUBE

ORHAN YILDIRIM

TEL   0 543 220 32 00          

HALİLİYE    ŞANLIURFA


ozleryildirim@gmail.com