GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ
TARIM MARKETİ
BİTKİ BESLEMEDE UZMAN KURULUŞ
İNTERNETTE 3 AYLIK
İZLENME ORANLARIMIZ
YOL HARİTASI
 

GÜL KOŞNİLİ

(Parthenolecanium spp.) (Hom.: Coccidae)

 

GÜL KOŞNİLİ TANIMI VE YAŞAYIŞI:

Ergin dişi yarım küre şeklindedir. Rengi sarımsı kahverengi olup üzeri kırmızı çizgilidir.

Uzunluğu 5-6 mm'dir.

Ergin erkek koyu kahverengi ve çevik karakterli, kanat açıklığı 3-4 mm'dir.

Yumurta yuvarlağa yakın oval şeklinde ve mat kirli sarı renktedir.

Şekilleri genel olarak oval ve yassı görünüşlüdür.

İkinci dönem larvaları koyu kızıl kahverengindedir.

Sırtta bulunan tümsek daha belirgindir.

Vücutları genel olarak ince bir mum tabakası ile örtülüdür.

Erkek pupa kabuğu koyu kahverengindedir.

Erginin çıkmasından sonra beyaz, ince mum gibi pupa kabuğu dal üzerinde kalır.

Kışı ikinci dönem larva halinde gülün dal ve sürgünleri üzerinde geçirirler.

İlkbaharda havaların ısınmasıyla (gül fidanlarına su yürümeye başlayınca) kabarmaya başlayarak koyu kahverengi olan vücut rengi açık kahverengiye döner.

Mart ortasında deri değiştirir.

Erkekler ince uzun, dişiler yarım küre şeklini alırlar.

Mart sonunda erkekler pupa olur, nisanın ilk haftasında uçmaya başlarlar.

Çiftleşen dişiler hızla gelişmeye başlar, fazla miktarda tatlı madde salgılarlar. Yumurtlamadan sonra dişiler ölürler.

Bunların derileri sertleşmiştir.

Yumurtlama mayıs ortasında başlar, 1-1,5 ay devam eder.

Yumurtalar haziranın ilk haftasında açılmaya başlar ve 20 - 30-gün devam eder. Yumurtadan çıkan larvalar kendilerini gül sürgün ve dalları üzerine tespit ederler.

Kışı ikinci larva döneminde geçirirler.

Yılda bir döl verir.

 

GÜL KOŞNİLİ ZARAR ŞEKLİ

Gül koşnili güllüklerde iki şekilde zarar yapar. İnce uzun hortumlarını üzerinde yaşadığı bitki dokusuna sokarak bitki özsuyunu emerler.

Aynı zamanda salgıladıkları tatlı madde ile fumajine neden olurlar.

Zarar gören güllükler 3-4 yıl içinde tamamen kurur.

İlk yıl durgunluk gösteren gül fidanları ikinci yıl bodurlaşır, yapraklar ufalır, sürgünlerde tomurcuk miktarı azalır, kalite bozulur.

Üçüncü yıl yer yer kurumalar baş gösterir, sanlık ve çalılaşma görülür.

Zararlı, ülkemizin yağ gülü yetiştiren Burdur ve Isparta illerinde oldukça yaygın olarak bulunmuştur.

 

GÜL KOŞNİLİ KONUKÇULARI:

Yağ, süs ve yabani güller zararlının konukçuları olarak bilinir.

 

GÜL KOŞNİLİ MÜCADELESİ:

Kültürel Önlemler

Kuru ve kurumaya yüz tutmuş dallar kesilip yakılmalıdır. Yeni kurulan güllüklerde koşnilli dallar kullanılmamalıdır. Gençleştirme için kesilen dallar çit veya başka amaçla kullanılmayıp hemen yakılmalıdır.

 

Kimyasal Mücadele

İlaçlama Zamanının Tespiti

İlkbaharda koşnilin beslenerek kabarmaya başlamasından itibaren henüz yu­murtlama dönemine girmeden önce ( nisan ortası - mayıs'ın ilk haftası) veya koşnilin yumurta açılımının en yüksek olduğu dönemde, birinci dönem larvalara karşı ilaçlama yapılmalıdır.

 

GÜL KOŞNİLİ KİMYASAL MÜCADELEDE KULLANILACAK İLAÇLAR VE DOZLARI

 

Etkili madde adı ve oranı Formülasyonu Doz 100 lt suya İlaçlama ile hasat arası
 süre (Gün)
Azinphos - methyl, 230 g/l   EC 200 ml  
Azinphos - methyl, % 25 WP  160 g  
Parathion - methyl, 360 g/l   EC 150 ml  
Diazinon, 630 g/l  EC 65 ml  

 

  AB’ye ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı 
  Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı 
  AB ve Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı

 

Önemli Not:

Bahçenizi her ilaçlamanızda eğer sulama veya ilaçlama suyunuzun pH sı 8 - 8.5 ise muhakkak Golden Wet yayıcı yapıştırıcı kullanınız. (Ülkemizin birçok yöresinde toprak ve su pH sı 8- 8.5 hatta 9 a kadar çıkmaktadır.) Üretilen bütün ilaçlar 6 - 7 pH aralığına göre üretilmektedir. en Kaliteli ilaçlar dahi 6 ila 15 dakika arasında, % 30 varan oranlarda etkisini kaybetmektedir.

 

BİTKİNİZE AÇ KARNINA İLAÇ VERMEYİN, GOLDENMIX® Bitki besini ile birlikte ilaç verin

 

TANK SIRALAMASI Sırasıyla (SIRALAMAYA BOZMAYIN)

 

1 GOLDEN WET PH DÜŞÜRÜCÜ- YAYICI YAPIŞTIRICI

İlaçlama suyunun PH sını düşürür, ilacın bozulmasını önler.

İlaçlar bitkiye uygulandıktan sonra ilacın yaprağa yayılmasını sağlar, yapraktan akmasını önler.

2 GOLDENMIX BİTKİ BESİNİ

Bitkinin düzgün ve dengeli beslenmesini sağlar. Meyvelerin albenili, parlak, renkli, iri, dayanıklı, sert, ağır, lezzetli ve hoş kokulu olmalarını sağlar.

3 İNSEKTİSİT Yukarıda belirtilen aktif maddeli ilaçlardan birini kullanınız.
4 FUNGUSİT

MANTAR İLACI (Ayrı bir kapta karıştırdıktan sonra) 

 

Hastalık dönemine göre, bir ilaç kullanın.

İlaçların kullanma - hasat sürelerine dikkat edin.

5 Diğer Teknik elemanlarımızca önerilen diğer iz elementler.
 

 

ÖN KARIŞIMLA KONTROL EDİNİZ.

ROSE MAGGOT

(Parthenolecanium spp.) (Hom .: Coccidae)

 

ROSE MAGGOT DEFINITION AND LIVING is:

Adult female is hemispherical. The color is yellowish brown over red stripes. Its length is 5-6 mm. Adult male dark brown and agile character, wingspan is 3-4 mm. Egg-shaped oval and round to the nearest mat is dirty yellow color. Overall shape is oval and flat appearance. The second period is dark reddish-brown larvae. Bumps on the back is more evident. The body is generally covered with a thin layer of wax. Male pupa shell is dark brown. After the emergence of white adults, pupae remain on the branches like thin crust candle.

 

They spend the winter on rose branches and shoots the second period if the larvae. With warm weather in spring (rose bush began to walk on water) body color turns light brown with dark brown starting to swell. Molt in mid-March. Men elongate, females taking the form of a hemisphere. Male pupae end of March will begin to fly in the first week of April. Mating, females begin to develop rapidly, they secrete large amounts of sweet substances. Females die after spawning. Their skins are cured. Spawning begins in the middle of May and continues 1-1.5 months. Eggs begin opening the first week of June 20 - the 30-day continues. The hatching larvae will detect it upon themselves rose shoots and branches. Larvae spend the winter in the second period. Gives a reproductive years.

 

ROSE MAGGOT LOSS METHOD

Rose makes maggot damage in two ways in güllükler. On long-lived plant tissues by inserting a thin tube to suck the plant sap. Cause fresh fumaj they also secrete substances. The injured are güllükl is completely dry within 3-4 years. The first year of the second year of recession showing stunted rose bush, leaves are shrunk, the amount of buds on the shoots is reduced, the quality deteriorates. Third year head dry places, shows, jaundice and bunchy seen. Harmful, Burdur who raised the rose oil was found to be quite common in our country and Isparta.

 

ROSE MAGGOT hosts:

Oil, ornamental and wild roses are known to be harmful to the host.

 

ROSE MAGGOT STRUGGLE:

Cultural Measures

Kept dry and dry face cut branches should be burned. Koşnill güllükler should not be used in newly established branches. Branches are cut and not used for other purposes Rejuvenation fence or incinerated immediately.

 

chemical Control

Determination of spraying time

From the beginning to swell feeding the maggot in the spring yet before entering the spawning period (mid-April - the first week of May) or the maximum period of maggot eggs initiative, should be made against first instar larvae.

 

 
MERKEZ
ÖZLER YILDIRIM    
0 532 521 67 47               0 324 234 09 63

Hal mahallesi Mertoç gıda toptancıları sitesi A blok No 5   MERSİN

ŞUBE

ORHAN YILDIRIM

TEL   0 543 220 32 00          

HALİLİYE    ŞANLIURFA


ozleryildirim@gmail.com