GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ
TARIM MARKETİ
BİTKİ BESLEMEDE UZMAN KURULUŞ
İNTERNETTE 3 AYLIK
İZLENME ORANLARIMIZ
YOL HARİTASI
 

İNCİR MAYMUNCUĞU

 

TANIMI :

Vücudun genel rengi siyahımsı kahverengidir. Dişiler oval, erkekler ince uzunca oval şekillidir. Vücut kül rengi yatık kıllarla göğüs kısmı birer kıl taşıyan düzgün kabarcıklarla kaplıdır. Boy ortalama olarak erkeklerde 6.7 mm, dişilerde 7,6 mm'dir.

İncir maymuncuğu kışı ergin halde, ağaçların kök boğazı çevresinde döküntüler ve taş altlarında veya toprağın birkaç cm derinliğinde geçirir. İlkbaharda havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte (mart ayında) faaliyete geçen erginler zarar yapmaya başlar ve bu faaliyetleri mayıs ayı ortasına kadar devam eder. Yılda l döl verir.

 

YAŞAYIŞ :

İncir maymuncuğunun zararını erginler yapar. Yukarıda belirtildiği gibi mart ayı ortalarından itibaren faaliyete geçen erginler ağaç gövdelerinden tırmanarak gözlere ulaşır ve tepe gözleri kemirirler. Zarar gören gözler açılamaz ve meyve gözlerini oluşturacak olan sürgün meydana gelmediğinden ürün alınamaz. Ayrıca, incirde tepe gözü hakimiyeti söz konusu olduğundan tepe gözleri körelmiş olan dalların alt gözlerinden ve ağacın daha yaşlı kısımlarından ertesi yıl çok sayıda zayıf, kısa ve normal ürün veremeyen sürgünler oluşur. Bu oluşumların arttığı durumlarda ağaçlarda çalılaşma görülür. İleri derecede zarar görmüş bazı bahçelerde ise ağaçlar uzaktan kurumuş gibi görünür.

 

Daha önce de değinildiği gibi İncir maymuncuğu ürünün miktarını azalttığı için bulunduğu alanlarda ekonomik açıdan büyük zararlara neden olmaktadır. Yurdumuza has (endemik) bir tür olan bu zararlı ilk kez (1936) Isparta'da bulunmuştur. Bu böceğin incirlerdeki varlığı ve zararı ise 1984 yılında Aydın-Köşk (yukarı Kara tepe Köyü)'deki bazı üreticilerden Tarım teşkilatına gelen yakınmalar sonucu ortaya konulmuştur. Daha sonra yapılan çalışmalarda İncir maymuncuğunun Aydın-Köşk, Umurlu, Nazilli, İzmir Bornova ve Manisa-Akhisar (Zeytinli ova)'da bulunduğu saptanmıştır.

 

KİMYASAL MÜCADELE :

 

Kullanılacak ilaçlar listesinde verilen yapışkan macun dışındaki ilaçlardan birisi ile ağaçların gövdesi sırt pülverizatörü, kök boğazı çevresi ise toprağın 8-10 cm derinliğini ıslatacak şekilde söz gülü kova ile ilaçlanmalıdır.

 

İLAÇLAMA ZAMANI :

 

Şubat sonu mart başından itibaren ( hava sıcaklığına bağlı olarak) haftada en az 2 kez yapılacak kontrollerde ergin faaliyetinin başladığı ve gözlerde ilk yeniklerin görüldüğü zaman ilaçlama yapılmalıdır. Ergin faaliyetini kontrol için ağaçların kök boğazı çevresinde, toprağın birkaç cm derinliğinde, taş altlarında erginler aranır. Ayrıca özellikle akşam üzerleri ağaç üzerinde erginlere rastlanır.

FIG skeleton of

 

DESCRIPTION:

 

General color of the body is blackish brown. Females are oval, long oval shaped men are fine. Chest with body hair is covered with ash-gray uniform bubbles which makes it a slant. The average height of men in 6.7 mm, 7.6 mm in female.

 

Jimmy the winter figs adult state, passes under stones and debris or soil around the root collar of the tree in a few cm deep. With the start of the warm weather in the spring (in March) starts to hurt operations in adults, and these activities will continue until mid-May. Year s progeny data.

 

LIVING:

 

Jimmy makes the loss of figs adults. As noted above, adults, which became operational since mid-March, reaching the eyes and gnaw hill climb from tree trunks eyes. Eyes can not be damaged and that will make your eyes exile fruit products that can not be happening. In addition, the peak figs eye dominance of the hill when it comes to eyes next year through the eyes of the lower branches of older trees which atrophied and weak parts of a large number of short and occurs in exile who can not afford regular products. Increases in the trees where these formations are seen bunchy. The severely damaged trees in some gardens seem remote dry.

 

As already noted in the area of Fig skeleton because it reduces the amount of the product leads to large losses in economic terms. Our country unique (endemic), a species for the first time this pest (1936) were found in Isparta. And loss in the presence of this insect in 1984 in Aydın figs Pavilion (Black hill above the village) where the results have been demonstrated Agriculture Organization complaints from some producers. Subsequent studies of Fig Jimmy Aydin-Kiosk, Umurlu, Nazilli, Bornova, İzmir and Manisa-Akhisar (Olive plains) was found to be found.

 

Chemical control:

 

Tree with backpack sprayers body of one of the drugs outside the list of drugs to be used in adhesive paste, the root collar circumference of that rose to wet the soil depth of 8-10 cm should be sprayed with a bucket.

 

SPRAYING TIME:

 

Since the beginning of February end of March (depending on air temperature) is at least 2 times a week at the start of the controls can be seen in the eyes of adult activities to be conducted and should be made when the first victim. Around the root collar of the tree to control the adult activities, a few cm deep in the soil, under stones searched for adults. Also especially common on the evening of adult trees.

 

 

 

 

 

.

 
MERKEZ
ÖZLER YILDIRIM    
0 532 521 67 47               0 324 234 09 63

Hal mahallesi Mertoç gıda toptancıları sitesi A blok No 5   MERSİN

ŞUBE

ORHAN YILDIRIM

TEL   0 543 220 32 00          

HALİLİYE    ŞANLIURFA


ozleryildirim@gmail.com