GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ
TARIM MARKETİ
BİTKİ BESLEMEDE UZMAN KURULUŞ
İNTERNETTE 3 AYLIK
İZLENME ORANLARIMIZ
YOL HARİTASI
 

KAVUN SİNEĞİ

(Myiopardalis pardaliny)

 

KAVUN SİNEĞİ TANIMI

Ergin sinekler 7-8 mm uzunluğunda kanatları saydam görünüşlü olup üzerinde kenarları kahverengi olan sarı

renkli üç adet bant vardır.

Larva şeffaf beyaz renkte olup kavunun içinde zor görülür.

Pupa 5.5-6.5 mm boyunda ve 2 mm enindedir. Rengi açık ile koyu kahverengi arasında değişir. Şekli fıçıya

benzer. Ön kısmı dar ve yassı, arka kısmı biraz daha geniş ve yuvarlaktır.

Kışı toprak içinde pupa halinde geçirir.

Kavun ve karpuzlarda çiçek dökümünden sonra meyveler fındık iriliğini aldığı dönemde erginler çıkmaya başlar.

Yılda 2-3 döl verir

 

KAVUN SİNEĞİ ZARAR ŞEKLİ

Larvalar çekirdek evini delmesi sonucunda zarar gören kısım, larva pislikleri ile dolarak koyu kahverengi bir

görünüm oluşturur.

Kokuşma neticesi tat ve aromanın bozulmasına neden olur.

Çıkış deliklerinden bulaşan saprofit mantarlar kavuna yerleşerek çürümelere neden olur.

Karpuzlardaki zarar kavunlardakinden daha farklıdır. Larva beslendikleri kabuk kısmındaki dokular gelişemediği için meyvenin dış görünüşü eğri büğrü şekilsiz bir hal alır. Etli kısımda zarar gören dokular ise düğüm halinde ve çok serttir.

Zararlının özellikle acur ve kavunlarda yol açtığı verim kayıpları ekonomik açıdan önemlidir. Kavun sineği Doğu, Güneydoğu, Akdeniz, İç Anadolu, Ege ve Bölgelerinde yayılış göstermektedir.

 

KAVUN SİNEĞİ ZARARLI OLDUĞU BİTKİLER

Kabakgiller bu zararlının konukçusudur.

Özellikle kavun, acur ve karpuzdaki zararı daha önemlidir.

 

KAVUN SİNEĞİ MÜCADELESİ

Kültürel Önlemler

Kurtlanmış meyveler toplanarak derin çukurlara gömülmeli ve üzerine mümkünse kireç atıldıktan sonra toprakla kapatılmalıdır.

Kavun sineği erginleri günün sıcak saatlerinde gölge yerlere saklandıklarından, gölge oluşturacak şekildeki sık dikimden kaçınmalıdır. Tarlada ot temizliğine özen göstermelidir.

Gölge ve çukur yerlerde kalan meyveler güneşe ve hava akımına maruz kalacak şekilde yerleştirilmeli, gölge yapan fazla yapraklar koparılmalıdır.

 

Kimyasal Mücadele

Bir önceki yıl kavun sineği zararı görülmüş alanlardaki kavunlar fındık büyüklüğünü aldıklarında

1. ilaçlama, bundan 15 gün sonra

2. ilaçlama yapılmalıdır. Yetiştirme döneminin uzun olduğu yörelerde

3. ilaçlama gerekebilir.

Van ili yöresinde kavunlar portakal iriliğini aldığında toprakla örtülmekte ve zararlının yumurta bırakma şansı ortadan kalktığı için 2. ve 3. ilaçlamalara gerek kalmamaktadır.

 

KİMYASAL MÜCADELEDE KULLANILACAK İLAÇLAR ve DOZLARI

 

Etkili madde adı ve oranı Formülasyonu Doz 100 lt suya İlaçlama ile hasat arasındaki süre (Gün)
Diazinon 185 g/l EC 300 ml (Her iki ilaçlamada) 14
Fenthion 525 g/l EC 120 ml (1. ilaçlama)
130 ml (2. ilaçlama)
14
Malathion 190 g/l EC 600 ml (Her iki ilaçlamada)  7
       

 

  AB’ye ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı 
  Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı 
  AB ve Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı

 

Önemli Not:

Bahçenizi her ilaçlamanızda eğer sulama veya ilaçlama suyunuzun pH sı 8 - 8.5 ise muhakkak Golden Wet yayıcı yapıştırıcı kullanınız. (Ülkemizin birçok yöresinde toprak ve su pH sı 8- 8.5 hatta 9 a kadar çıkmaktadır.) Üretilen bütün ilaçlar 6 - 7 pH aralığına göre üretilmektedir. en Kaliteli ilaçlar dahi 6 ila 15 dakika arasında, % 30 varan oranlarda etkisini kaybetmektedir.

 

BİTKİNİZE AÇ KARNINA İLAÇ VERMEYİN, GOLDENMIX® Bitki besini ile birlikte ilaç verin

 

TANK SIRALAMASI Sırasıyla (SIRALAMAYA BOZMAYIN)

 

1 GOLDEN WET PH DÜŞÜRÜCÜ- YAYICI YAPIŞTIRICI

İlaçlama suyunun PH sını düşürür, ilacın bozulmasını önler.

İlaçlar bitkiye uygulandıktan sonra ilacın yaprağa yayılmasını sağlar, yapraktan akmasını önler.

2 GOLDENMIX BİTKİ BESİNİ

Bitkinin düzgün ve dengeli beslenmesini sağlar. Meyvelerin albenili, parlak, renkli, iri, dayanıklı, sert, ağır, lezzetli ve hoş kokulu olmalarını sağlar.

3 İNSEKTİSİT Yukarıda belirtilen aktif maddeli ilaçlardan birini kullanınız.
4 FUNGUSİT

MANTAR İLACI (Ayrı bir kapta karıştırdıktan sonra) 

 

Hastalık dönemine göre, bir ilaç kullanın.

İlaçların kullanma - hasat sürelerine dikkat edin.

5 Diğer Teknik elemanlarımızca önerilen diğer iz elementler.
 

 

ÖN KARIŞIMLA KONTROL EDİNİZ.

Melon fly

(Myiopardalis pardalina)

Definition of Melon fly and Household

Adult flies are 7-8 mm long wings are yellow with brown edges on a transparent appearance

There are three colored bands.

The larva is transparent white color seen in the melon difficult.

Pupa 5.5-6.5 mm in length and is at 2 mm. The color varies from dark brown to clear. A barrel shape

similar. The front of a narrow and flat, the rear portion is slightly wider and rounded.

if pupae spend the winter in the soil.

Melon and watermelon fruit after the flowers cast in adults begin to emerge in the period they receive the nut size.

2-3 year data generation

Melon fly Loss Method

Larvae damaged as a result of drilling the core parts of the house, a larva fills with dark brown droppings

Creates view.

Putrefaction result causes the deterioration of the taste and aroma.

saprophyte fungi causing contaminants from settling out hole decay melon.

Berries are different than those in harm melon. Exterior shell of the fruit for their larvae develop in tissues fed crooked takes an amorphous state. In case of damaged tissue in the flesh and very hard knot.

yield losses caused by pests, especially in AC and melon is important in economic terms. Melon fly East, Southeast, Mediterranean, Central Anatolia, Aegean and distributed in the area.

Melon fly Plants that are Harmful

Cucurbitaceae is this pest host.

In particular, melon, and watermelon damage from acer is more important.

Melon fly Control Methods

Cultural Measures

wormy fruit must be collected and buried in deep pits and lands on closed after possible lime discarded.

Melon fly where they are stored to mature shade during the hottest hours of the day, in the shade to form a common refrain from planting. Care must be taken in cleaning the grass field.

In the shadows and pit fruit should be placed in locations that are exposed to sun and air flow, shade over who should cut off the leaves.

chemical Control

The previous year they receive the cantaloupe melon fly damage seen in hazelnut-sized areas

1. drugs, it was 15 days after

2. The spraying should be done. In areas which have longer growing seasons

3. You may need spraying.

Van province is covered soils in the region when it receives melons orange size and eliminates the chance that the pest is no need to lay their eggs medication 2 and 3.

 
MERKEZ
ÖZLER YILDIRIM    
0 532 521 67 47               0 324 234 09 63

Hal mahallesi Mertoç gıda toptancıları sitesi A blok No 5   MERSİN

ŞUBE

ORHAN YILDIRIM

TEL   0 543 220 32 00          

HALİLİYE    ŞANLIURFA


ozleryildirim@gmail.com