GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ
TARIM MARKETİ
  BİTKİ BESLEMEDE UZMAN KURULUŞ
GOOGLE HARİTA
 

MEYVE GÖZ KURTLARI

Elma göz kurdu (Anthonomus pomorum L.)

Badem göz kurdu (A. amygdali Hust.)

 

MEYVE GÖZ KURTLARI TANIMI VE YAŞAYIŞI

 
 
 

 

ELMA GÖZKURDU (ANTHONOMUS POMORUM )

• Elma göz kurdu erginleri, 3.5-6.0 mm boy, 1.5-2.0 mm eninde olup vücutları ince, sık ve sarımsı gri renkte tüylerle örtülüdür. Üst kanatların rengi siyahımsı kahverenginden açık kahverengiye kadar değişir. Üst kanatlarda iki kahverengi bant ile çevrilmiş “V” harfi şeklinde bir leke vardır. Antenleri hortumun ortasından çıkmıştır. Yumurtaları beyaz renkte, oval şekilli 0.7x0.5 mm ebadındadır. Larvaları bacaksız, olgunlaştığında kıvrık vücutlu, 0.8 mm kadar boyunda ve beyaz renkli olup, baş kapsülleri kahve renklidir . Üç larva dönemi geçirdikten

sonra oluşan pupaları serbest pupa tipinde ve 4.5 mm boyundadır.

• Erginler kışı ağaç kabukları, taş, yaprak döküntüleri altında veya toprağın yarık ve çatlaklarında geçirir. Günlük ortalama sıcaklık 7-8°C, maksimum sıcaklık 10-11°C’yi bulduğunda erginler kışlakları terk etmeye başlar.

• Şubat ortasından mart sonuna kadar olan bu zamanda beslenme ve uçuş bakımından büyük aktivite göstererek ağaçların açmakta olan tomurcuk, filiz ve sürgünleri ile beslenirler.

Çiftleşerek yumurtalarını henüz tozlaşmakta olan çiçek tomurcukları içine bırakırlar. Bir dişi ömrü boyunca ortalama 25 yumurta bırakır.

 

Larvalar 2-4 haftada gelişerek aynı çiçek evinde pupa olur. Genellikle mayıs içinde pupa dönemi sona erer ve çıkan erginler taze yaprak ve sürgünlerle kısa bir süre beslenerek, yaz ortasına doğru kışlık yerlerine çekilirler. Yılda 1 döl verir.

 

BADEM GÖZKURDU (A. AMYGDALİ)

• Badem göz kurdu erginleri 3.0-4.2 mm uzunluğunda, kahve renklidir. Üst kanatlar, erkek bireylerde gri, dişilerde sarı renkli üç çizgi ile desenlenmiştir. Yumurtaları oval, süt beyaz renkte, 0.8x0.5 mm ebadında; olgun larvalar az çok silindirik şekilli, 4.8-5.5 mm boyunda ve beyaz renkli olup baş kapsülleri kırmızımsı parlak kahve renklidir.

Badem göz kurtlarının dişileri sonbaharda barınaklarından çıkarak 2 hafta kadar odun ve çiçek gözlerinde beslenir ve yumurtalarını ilkbaharda açacak olan odun ve çiçek gözlerine bırakırlar. Çıkan larvalar bütün kış süresince tomurcukları yiyerek beslenir. Bahar aylarında da önce pupa, sonra ergin hale gelirler. Yılda 1 döl verir.

 

MEYVE GÖZ KURTLARI ZARAR ŞEKLİ

• Meyve göz kurtlarının larvaları çiçek tomurcukları içinde beslenip geliştikleri için, zarar gören çiçekler açılamaz ve meyve bağlamazlar.

Bu tip çiçekler kahverengileşir kuruyarak ağaç üzerinde kalırlar A. pomorum’un Ege Bölgesi armutlarında ortalama %25(4-60) oranında çiçeklerde zararlı olduğu, özellikle bakımsız bahçelerde yoğunluk kazandığı bilinmektedir. Erginler çiçekler dışında taze yaprak, filiz ve sürgünlerle de beslenirler.

Ramazan Yıldırım Heykeltıraş
Ahşap oyma bıçakları nasıl yapılır

 

MEYVE GÖZ KURTLARI ZARARLI OLDUĞU BİTKİLER:

• Elma, armut, ahlat, badem, kestane, ayva, ceviz, gül, erik, şeftali, kiraz, ceviz, elma, ayva, ateş dikeni, mahlep,

 

MEYVE GÖZ KURTLARI MÜCADELE YÖNTEMLERİ

Mekanik Mücadele

• Gözlerin patlamasından itibaren çiçek tomurcukları görününceye dek ağaçların altına çarşaf serip dalları sallayarak düşen erginler ve ergin çıkışından önce zarar görmüş çiçekler toplanıp imha edilmelidir. Kışın

veya budama sırasında yapılacak dal kontrollerinde zarar görmüş gözlerin bulunduğu dallar kesilerek ayıklanmalıdır.

 

KİMYASAL MÜCADELE

• Zararlı ile bulaşık olduğu bilinen bahçelerde marttan itibaren 7-10 gün aralar ile yapılan sürveylerde, bir ağaçta ortalama 10 zarar görmüş çiçek tomurcuğu varsa veya 100 darbede 30 ergin bulunmuşsa, bu zararlı ile ilaçlı mücadele yapılmalıdır. Erginler faaliyete başlar başlamaz ve yukarıdaki eşiğe ulaşılınca ilaçlama yapılır. En uygun zaman fenolojik olarak farekulağı dönemidir. Çiçek tomurcukları görülmeye başlayınca ilaçlama bitirilmiş olmalıdır. Herhangi bir neden ile bu zamanda ilaçlama yapılamazsa, mayısın ilk haftasında çiçek taç yaprakları tamamen döküldükten sonra, zarar görmüş çiçek tomurcukları kafes içine alınır. Günlük kontroller ile ergin çıkış başlangıcı saptandıktan 1 hafta sonra geç ilkbahar ilaçlaması yapılır.

 

 

WOLF EYES are FRUIT

Apple wolf eyes (Anthonomus pomorum L.)

Almond eyes borer (A. amygdali Hustler.)

 

DEFINITION AND LIVING WOLF EYES of FRUIT

 

He APPLE data is displayed (ANTHONOMUS I POMINI)

• adults were founded Apple eye, 3.5-6.0 mm in length, 1.5-2.0 mm width is thin body is covered with gray hairs and yellowish in color frequently. The color of the upper wings varies from light brown to blackish brown. Surrounded by two brown bands on the upper wing "V" shape of the letter there is a stain. Dishes are growing in the center of the hose. The eggs are white, oval-shaped 0.7x0.5 mm. The larvae are legless, curved bodied when mature, up to 0.8 mm in length and white in color, coffee-colored head capsule. Having spent three instars

free pupa pupae that occur after the type is tall and 4.5 mm.

• Adults winter tree bark, stone, pass under leaf litter or in soil cracks and crevices. Average daily maximum temperature of 7-8 ° C, 10-11 ° C maximum temperature is found to leave the overwintering adults begin.

• tree buds, which in turn are showing great activity at this time in terms of nutrition and flight mid-February until the end of March, they feed on buds and shoots.

They lay their eggs into mating that are not pollinated flower buds. Female lays an average of 25 eggs during a lifetime.

 

The larvae become pupae in the same house developed flower 2-4 weeks. The pupal period usually ends in May and the adults fed with fresh leaves and shoots a short time, summer in the middle of winter are pulled towards the ground. Gives one offspring per year.

 

He ALMOND data is displayed (A. amygdali)

• Almond eye founded adults are 3.0-4.2 mm long, brown in color. Upper wings, gray in males, in females has been designed with three yellow lines. Eggs are oval, white milk, 0.8x0.5 mm size; Mature larvae are more or less cylindrical in shape, 4.8-5.5 mm in length and are colored reddish bright white colored head capsule coffee.

Almond eyes are derived from the shelter of the female wolf in autumn wood about 2 weeks and fed their eggs in flower buds and leave the wood and flower buds open in the spring. Out larvae feed on buds during the whole winter. Spring months ago pupae, after they become adults. Gives one offspring per year.

 

WOLF EYES of FRUIT LOSS METHOD

• Fruit eye worm larvae feeding in the flower buds as they develop, damaged flowers and fruit not bind and can not be opened.

This type is dry and brown flowers remain on the tree A. pomorum average of 25% in the Aegean Region pear (4-60) ratio to be harmful in flower is known that especially intensified in the wilderness. Mature fresh leaves flowers outside are fed well with sprouts and shoots.

 

WOLF EYES TO BE DANGEROUS FOR FRUIT CROPS that:

• Apples, pears, pear, almonds, chestnuts, quince, walnut, rose, plum, peach, cherry, walnut, apple, quince, Pyracantha, mahaleb,

 

WOLF EYES FRUIT of the PEST

mechanical Terror

• eyes from the explosion appears until flower buds falling under the tree branches waving linen pillowcase adults and damaged before adult emergence flowers should be collected and destroyed. in winter

should be eliminated or cut branches which have been damaged in the eyes of controls to be made during pruning branches.

 

FIGHTING CHEMICALS

• From March in the garden known to be contaminated with harmful 7-10 day intervals in conjunction with a survey, if you have a tree in an average of 10 damaged flower buds or if 100 pulses in 30 adults found, should be made chemical combat this pest. Adults begin to operate as soon as the threshold is reached and the above spraying is done. Is the most appropriate time period as phenological pimpernel. Flower buds should be finished spraying began seeing. Medication can not be made at this time for any reason, after pouring entirely of flower petals in the first week of May, enclosed cage flower buds are damaged. 1 week after the onset of adult emergence with Daily checks are made to detect drugs in late spring.

 

 
MERKEZ
ÖZLER YILDIRIM    
0 532 521 67 47               0 324 234 09 63

Hal mahallesi Mertoç gıda toptancıları sitesi A blok No 5   MERSİN

ŞUBE

ORHAN YILDIRIM

TEL   0 543 220 32 00          

HALİLİYE    ŞANLIURFA

ozleryildirim@gmail.com