GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ
TARIM MARKETİ
  BİTKİ BESLEMEDE UZMAN KURULUŞ
GOOGLE HARİTA
 

MISIR KOÇAN KURDU

Sesamia nonagrioides

 

MISIR KOÇAN KURDU TANIMI

 

 

• Mısır koçan kurdu kelebeklerinin kanat açıklığı 28-33 mm, vücut uzunluğu 14-17 mm’dir.

• Ön kanatları genel olarak açık sütlü, kahverengimsi devetüyü veya sarımsı bej rengindedir

• Arka kanatlar ise gümüşi beyaz veya ipeğimsi beyaz renktedir. Arka kanatlar dışa doğru hafif koyulaşmaktadır.

• Baş ve bacaklar toprak rengine kaçan pembe sarı tonda tüylerle kaplıdır. Bazı bireylerde bu renkler kızılımsı kahverengiye kadar dönüşebilmektedir.

• Yumurtalar alttan ve üstten içe doğru basık ve yassıdır. Dişiler yumurtalarını genellikle kümeler halinde bırakmaktadır. Yumurtalar ilk bırakıldıklarında açık krem renginde olup, daha sonra renk koyulaşır

• Larvanın boyu ortalama 30-35 mm’dir.

• Larvaların üst kısmı tipik pembe renkte ve tüysüzdür.

• Kelebekler ilkbaharda, mart sonundan itibaren görülmeye başlarlar.

• Bir dişi bir kaç kez olmak üzere 200–350 yumurta bırakır. Kelebeklerin ömrü ortalama 6–7 gündür.

• Yumurtadan çıkan larvalar bir iki gün toplu halde bulundukları ortam üzerinde beslendikten sonra, yine bulundukları ortam üzerinden gövde veya koçan içine açtıkları deliklerden geçerler ve beslenirler.

• Zararlı kışı genellikle olgun larva halinde ana konukçuların gövdesi veya koçanlar içinde geçirmektedir.

• Yurdumuzda Ege bölgesinde 3, Akdeniz bölgesinde ise 4-5 döl vermektedir.

Ramazan Yıldırım Heykeltıraş
Ahşap oymada dolgu verniği ve eskitme nasıl yapılır

 

MISIR KOÇAN KURDU ZARAR ŞEKLİ

• Larvalar mısır bitkisinin fide döneminden başlayarak yaprak, gövde, koçan ve tepe püsküllerinde beslenerek zarar yaparlar.

• Mısır bitkisinin helezon dönemlerinde bulaşma olursa, gövde içinde beslenen larvalar, ileride gelişme konisinden çıkacak yaprakları da zarara uğratırlar.

• Mısır bitkilerinde yeni çıkan yapraklarda birbirine simetrik yenik delikler görülür.

• Yaprak kınından gövde içine giren larvalar buralarda galeriler açmak suretiyle zarar yaparlar. Çıkarmış oldukları dışkı maddelerini (hızar talaşı gibi) de giriş deliklerinden dışarı atarlar.

• Koçanları saran yaprakların kınlarının iç yüzüne konan yumurtalardan çıkan larvalar ve diğer organlardaki larvalar beslenmelerini tamamlayarak koçan içine girerler.

Burada süt olumundaki taneleri yiyerek beslenirler. Bu beslenmeleri esnasında aynen gövde olduğu gibi galeriler açarlar.

• Çıkardıkları dışkı maddeleri ile de bakteri faaliyetini artırarak tanelerin tümünün zarar görmesine sebep olurlar.

• Koçandaki deliklerden koçan içine giren mantarlar, ürettikleri toksinler nedeniyle insan ve hayvan sağlığı için tehlike oluşturmaktadırlar.

• Mısır koçankurdu ile mücadele yapılmadığı takdirde %80’lere varan oranlarda ürün kaybı meydana gelebilir.

• Bu zararlının ülkemizde Akdeniz, Ege, Marmara ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki mısır ekilişlerinde bulunduğu saptanmıştır.

 

MISIR KOÇAN KURDU ZARARLI OLDUĞU BİTKİLER:

• Mısır, süpürge-darısı, sukamışı, kamış veya kargı, çeltik, buğday, arpa, yulaf, kanyaş, hasırotu ve süs bitkilerinden glayöldür.

 

MISIR KOÇAN KURDU MÜCADELE YÖNTEMLERİ:

Kültürel Önlemler

• Hasattan sonra arta kalan mısır sapları ve kökleri parçalanıp imha edilmeli,

• Tarla derin sürülerek bitki artıklarındaki kışlayan larvalar derine gömülmek suretiyle ergin çıkışları önlenmeli,

• İkinci ürün mısırın mümkün olduğunca erken ekilmesi gerekir.

 

Biyolojik Mücadele

• Ülkemizde yapılan çalışmalar sonucunda Mısır koçan kurdunun bazı doğal düşmanları tespit edilmiştir.

• Bunlar Telenomus busseolae ,Trichogramma evanescens dir.

• Mısır tarlalarında zararlılarla mücadele için gereksiz yapılan ilaçlamalar, doğal düşmanları olumsuz yönde etkilemekte ve doğal dengenin bozulmasına yol açtığından doğal düşmanların yoğun olduğu yerlerde kimyasal mücadeleden mümkün olduğunca kaçınılmalıdır.

 

MISIR KOÇAN KURDU KİMYASAL MÜCADELE

• Birinci ürün mısırda genellikle zararlı yoğunluğu düşük olduğundan ilaçlamaya gerek duyulmamaktadır. Ancak bulaşık bitki sayısı %5 ve üzerinde olması durumunda bu alanlarda kimyasal mücadele yapılır.

• Mısır Koçan Kurdu’na karşı uygulanan kimyasal mücadele koruyucu olduğundan mücadele zamanının tespiti çok önemlidir. Mısır ekilen sahalarda (ikinci ürün) bitki boyu 40–50 cm boya geldiğinde, ışık tuzaklarında yakalanan ergin sayısı 5–10 adet/hafta olduğunda, tarlalar haftada en az iki kez kontrol edilmek suretiyle ilk yumurtaların tespitine çalışılmalıdır. Yapılan kontrollerde ilk yumurtaların tespiti ile birlikte ilaçlamaya geçilmelidir.

• İlaçların etki süreleri dikkate alınarak 10 veya 15 gün ara ile 2 ya da 3 ilaçlama yapılmalıdır.

Şeker mısırında, taze tüketim amacıyla kullanılan mısırlarda ve silajlık mısırlarda kesinlikle kimyasal mücadele uygulanmamalıdır.

• Yeşil aksam ilaçlamasında, havanın serin ve sakin olduğu saatlerde sabah veya akşamüzeri kaplama şeklinde yapılması gerekmektedir.

• Granül ilaçlar bitkinin büyüme konisinden uygun şekilde verilir.

 

KİMYASAL MÜCADELEDE KULLANILACAK İLAÇLAR ve DOZLARI

 

Etkili madde adı ve oranı Formülasyonu Doz 100 lt suya İlaçlama ile hasat arası
 süre (Gün)
Alphacypermethrin 100 g/l EC 40 ml 14
Beta Cyfluthrin 25 g/ EC 75 ml 14
Beta Cyfluthrin 125 g/ SC 15 ml 14
Carbofuran 5 % GR 2500 g 56
Chlorpyrifos Ethyl +Cypermethrin 500+50 g/I EC 100 ml 7
Chlorpyrifos Ethyl 480 g/ EC 180 ml 7
Cyfluthrin 50 g/l EC 75 ml 14
Cypermethrin 250 g/l. EC 30 ml 7
Deltamethrin 25 g/l EC 30 ml 3
Esfenvalerate 200 g/l. EC 30 ml 21
Lambda-Cyhalothrin 50 g/l EC/CS 30 ml 14
Gamma-Cyhalothrin 60 g/l CS 12.5 ml 21
Indoxacarb 150 g/l SC 30 ml 3
Methomyl 90 % SP 100 g 3
Thiodicarb 80 % WP 90 g 28
Zetacypermethrin 100 g/l EW 400 ml 7

 

  AB’ye ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı 
  Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı 
  AB ve Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı

 

Önemli Not:

Bahçenizi her ilaçlamanızda eğer sulama veya ilaçlama suyunuzun pH sı 8 - 8.5 ise muhakkak Golden Wet yayıcı yapıştırıcı kullanınız. (Ülkemizin birçok yöresinde toprak ve su pH sı 8- 8.5 hatta 9 a kadar çıkmaktadır.) Üretilen bütün ilaçlar 6 - 7 pH aralığına göre üretilmektedir. en Kaliteli ilaçlar dahi 6 ila 15 dakika arasında, % 30 varan oranlarda etkisini kaybetmektedir.

 

BİTKİNİZE AÇ KARNINA İLAÇ VERMEYİN, GOLDENMIX® Bitki besini ile birlikte ilaç verin

 

TANK SIRALAMASI Sırasıyla (SIRALAMAYA BOZMAYIN)

 

1 GOLDEN WET PH DÜŞÜRÜCÜ- YAYICI YAPIŞTIRICI

İlaçlama suyunun PH sını düşürür, ilacın bozulmasını önler.

İlaçlar bitkiye uygulandıktan sonra ilacın yaprağa yayılmasını sağlar, yapraktan akmasını önler.

2 GOLDENMIX BİTKİ BESİNİ

Bitkinin düzgün ve dengeli beslenmesini sağlar. Meyvelerin albenili, parlak, renkli, iri, dayanıklı, sert, ağır, lezzetli ve hoş kokulu olmalarını sağlar.

3 İNSEKTİSİT Yukarıda belirtilen aktif maddeli ilaçlardan birini kullanınız.
4 FUNGUSİT

MANTAR İLACI (Ayrı bir kapta karıştırdıktan sonra) 

 

Hastalık dönemine göre, bir ilaç kullanın.

İlaçların kullanma - hasat sürelerine dikkat edin.

5 Diğer Teknik elemanlarımızca önerilen diğer iz elementler.
 

 

ÖN KARIŞIMLA KONTROL EDİNİZ.

Corn on the cob WOLF

Sesamia nonagrioides

 

Corn on the cob KURT DESCRIPTION

 

• Corn on the cob borer moth wingspan of 28-33 mm body length is 14-17 mm.

• The front wings are generally open milky, brownish or yellowish buff color is beige

• The rear wings are silvery white or silky white. The rear wings are thickened slightly outward.

• The head and legs are covered with yellow feathers in shades of pink fleeing earthy colors. These colors can turn up to reddish brown in some individuals.

• Eggs are low and flat bottom to top and interior. Females usually leave their eggs in clusters. Eggs are light cream in color when they first left, then the color darkens

• from 30 to 35 mm average size of the larvae.

• The upper part of the larvae in the typical pink and hairless.

• Butterflies in the spring, they begin to appear from the end of March.

• A female lays 200-350 eggs, including a few times. The average life of a butterfly is 6-7 days.

• After hatching the larvae feed on a day or two batches of their environment, they open again passes through the holes into the body or out of their environment and are fed on the cob.

• Pests usually spends the winter in the body or on the cob are the main hosts into mature larvae.

• In our country, in the Aegean region 3, and gives 4-5 generations in the Mediterranean region.

 

Corn on the cob WOLF LOSS METHOD

• Larvae period starting from the leaves of maize seedlings, stems, they do damage by feeding on the cob and tassel.

• If contamination of corn plants in the spiral period, the larvae feed inside the trunk, the leaves will be the future development and cause a loss cone.

• succumbed hole symmetrical to each other in the newly emerging leaves on corn plants showed.

• larvae entering the body from the damage they do by opening leaf sheath around the galleries. They are taken off the stool softener (such as sawdust from sawmills) also throws out of the entrance hole.

• cob surrounds the inner face of the leaf sheaths of larvae from eggs laid and larvae penetrate the cob in other organs complete their diet.

Here are fed on milk by eating grains deaths. They opened galleries body exactly as it is during this feeding.

• they make with faecal material can cause damage to all of the units to increase the bacterial activity.

• fungi from entering the ear holes on the cob, because they produce toxins that are potentially hazardous to human and animal health.

• Egypt was not done fighting with your husband in case of product loss by up to 80% may occur.

• This pest in our country, Mediterranean, Aegean, Marmara and has been found in corn cultivation in Southeast Anatolia Region.

 

Corn on the cob that WOLF IS HARMFUL PLANTS:

• Egypt, broom-millet, sukamış, reed or pike, rice, wheat, barley, oats, halepense is gladiolus from bulrush and ornamental plants.

 

Corn on the cob FIGHTING PROCEDURES FOR KURT:

Cultural Measures

• After the harvest, the remaining corn stalks and roots must be disposed of fragmentation,

• Field spreads deep mature plant outputs by now buried deep in wintering larvae should be prevented,

• Second product must be planted maize as early as possible.

 

Biocontrol

• Corn on the cob some natural enemies of the wolf as a result of work performed in our country have been identified.

• They busseola to Telenomus, Trichogramma evanescens is.

• unnecessary held sprayers for pest control in corn fields, natural enemies and negatively affect the natural balance of chemicals that cause distortion of intense combat where natural enemies should be avoided whenever possible.

 

Corn on the cob WOLF FIGHTING CHEMICALS

• First crop corn is generally not required to drugs is harmful low density. However, the number of infested plants and in case of over 5% is made chemical control in these areas.

• Identification of Corn Cob Kurdu struggle is the struggle against the applied chemical preservatives time is very important. Corn planted areas (when the second crop) plant height 40-50 cm paint came when the light number of adults caught in the trap of 5-10 units / week, the fields should be studied to identify the first egg by checked at least twice a week. Together with the identification of controls carried out in the first egg should begin spraying.

• taking into account the duration of action of drugs for 2 or 3 days with an interval of 10 or 15 should apply.

In the sugar corn, fresh consumption in corn and corn silage-purpose chemical control should not be applied strictly.

• Drugs for the green part, during the hours when the air is cool and calm morning or afternoon should be made in the form of coating.

• Granular drugs are administered in accordance with the plant's growth cone.

 

 
MERKEZ
ÖZLER YILDIRIM    
0 532 521 67 47               0 324 234 09 63

Hal mahallesi Mertoç gıda toptancıları sitesi A blok No 5   MERSİN

ŞUBE

ORHAN YILDIRIM

TEL   0 543 220 32 00          

HALİLİYE    ŞANLIURFA

ozleryildirim@gmail.com