GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ
TARIM MARKETİ
  BİTKİ BESLEMEDE UZMAN KURULUŞ
GOOGLE HARİTA
 

MISIR KURDU

Ostrinia nubilalis

 

MISIR KURDU TANIMI VE YAŞAYIŞI

 
 

• Mısırkurdu kelebekleri krem-sarı renkte olup, dişinin başı krem-sarı, erkeğin başı kahverengimsidir.

• Antenler iki cinsiyette de aynı olup kıl gibidir.

• Dişi soluk sarı veya devetüyü renginde uzun tüylerle kaplıdır.

• Erginlerin vücut uzunluğu 12–15 mm dir.

• Dişi ve erkek bireyde kanat renkleri birbirinden oldukça farklı olup bu cinsiyet ayrımında önemli bir özelliktir.

• Dişide ön kanatlar krem sarısı renkte olup üzerinde altın sarısı renginde 3 adet enine zikzaklı çizgi ve 2 nokta bulunmaktadır.

• Arka kanatları ise saman sarısı renginde olup enine 2 açık sarı çizgi bulunur.

• Ön ve arka kanat uçları tamamen sarı tüylerle kaplıdır.

• Erkekte ise ön kanatlar koyu sütlü kahverenginde olup, kanatların uç kısmında daha koyu kahverengi zikzak bir bant, onun yanında açık krem zikzak bir bant ve bundan sonrası da açık ve koyu kahverengi dalgalı bir şekildedir.

• Kanatların orta kısmında ön kenara yakın açık renk birer leke bulunur

• Arka kanatlarda da yine kanat ucundaki koyu bant devam eder.

• Paket halinde bırakılan yumurtalar, üstten bakıldığında balık pulu yada kiremit dizilişine benzer .

• Başlangıçta parlak beyaz olan yumurtalar açılmaya yakın sarımsı krem rengini alır.

• Yumurtadan yeni çıkmış larva soluk krem renginde olup baş siyahtır. İleriki dönemde larva rengi gri kahverengi benekli bir görünüm alır.

• Larvalar, örümceklerde olduğu gibi, salgıladıkları ip gibi bir salgı yardımıyla kendini aşağı doğru sarkıtırlar

*Hareketsiz dönemi kızılımsı kahverenginde, 12-15 mm boyundadır.

• Kışı genellikle olgun larva durumunda tarlada kalan veya hasat edilen saplar ve koçan içinde geçirmektedir.

*Kışlayan larvalar genellikle ilkbahar sonlarına doğru bulundukları yerde hareketsiz döneme geçer.

 

MISIR KURDU ZARAR ŞEKLİ

• Larvalar, mısır bitkisinin kök bölümü dışındaki tüm organlarında zarar yapmaktadır.

Ramazan Yıldırım Heykeltıraş
Ahşap oymada dolgu verniği ve eskitme nasıl yapılır

• ilk dönem larvaların birbiri üzerine sarmal yaprakları (helezon yaprak) delip içeri girmesiyle başlar.

• Sonra gövde, koçan ve erkek organda delik ve galeriler açarlar.

• Açılan galeriler ve beslenme nedeniyle bitkinin zayıflamasına, gövde ve

 

MISIR KURDU Zararlı Olduğu Bitkiler:

Mısır kurdu, başta mısır olmak üzere 200’den çok bitki türüne bulaşmaktadır. Bunlar arasında biber, patlıcan, fasulye, patates, buğday, kenevir, ayçiçeği, muz, krizantem, yıldızçiçeği, bazı odunumsu bitkiler bulunmaktadır.

 

MISIR KURDU MÜCADELE YÖNTEMLERİ:

Mekanik Mücadele

• Mekaniksel mücadele hasat zamanında başlayıp mayıs ayına kadar yapılabilir. Çünkü larvalar kışı tarlada kalan sap ve koçan artıkları içinde geçirirler.

• Kelebek çıkışı başlamadan, nisan ve mayıs ayından önce, tarlada kalan mısır sapları ve kökleri parçalanıp imha edilmeli veya tarla derin sürülerek bitki artıklarındaki kışlayan larvalar derine gömülmek suretiyle ergin çıkışları önlenebilir.

• Mekanik mücadelenin daha ucuz ve kolay olması aynı zamanda doğal dengeyi bozmaması bakımından her zaman kimyasal mücadeleye tercih edilmelidir.

• İkinci ürün mısır mümkün olduğunca erken ekilmelidir.

 

Biyolojik Mücadele

• Doğal düşmanların korunması ve etkinliğinin artırılması için gerekli önlemler alınmalıdır. Mısır tarlalarında zararlılarla mücadele amacı ile gereksiz yapılan ilaçlamalar, doğal düşmanları olumsuz yönde etkilemekte ve doğal dengenin bozulmasına yol açmaktadır. Bu da zararlıların zarar oranını artırmaktadır. Bu nedenle kimyasal mücadeleye karar verirken dikkatli olunmalı, ilaç seçimine önem verilmelidir.

 

• Mısır kurdu’na karşı biyolojik mücadelede birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de yumurta parazitoiti, Trichogramma spp.’nin üretim ve salımı yapılarak başarılı sonuçlar alınmaktadır. İlaç uygulanmayan bazı tarlalarda mevsim sonuna doğru doğal parazitlenme %100’e ulaşabilmektedir.

 

Kimyasal Mücadele

• Birinci ürün mısırda genellikle zararlı yoğunluğu düşük olduğundan ilaçlamaya gerek duyulmamaktadır. Ancak bulaşık bitki sayısının %5 ve üzerinde olması durumunda bu alanlar da kimyasal mücadele yapılır.

 

• Mısır kurduna karşı uygulanan kimyasal mücadele koruyucu olduğundan mücadele zamanının tespiti çok önemlidir. Mısır ekilen sahalarda (ikinci ürün) bitki boyu 40–50 cm boya geldiğinde ışık tuzaklarında yakalanan ergin sayısı 5-10 adet/hafta olduğunda tarlalar, haftada en az iki kez kontrol edilmek suretiyle ilk yumurtaların tespitine çalışılmalıdır. Yapılan kontrollerde ilk yumurtaların tespiti ile birlikte ilaçlamaya geçilmelidir.

 

• İlaçların etki süreleri dikkate alınarak 10 veya 15 gün ara ile 2 ya da 3 ilaçlama yapılmalıdır.

 

Şeker mısırında, taze tüketim amacıyla kullanılan mısırlarda ve silajlık mısırlarda kesinlikle kimyasal mücadele uygulanmamalıdır.

 

MISIR KURDU KİMYASAL MÜCADELEDE KULLANILACAK İLAÇLAR VE DOZLARI:

 

Etkili madde adı ve oranı Formülasyonu Doz 100 lt suya İlaçlama ile hasat arası
 süre (Gün)
Alphacypermethrin 100 g/l EC 40 ml 14
Beta Cyfluthrin 25 g/ EC 75 ml 14
Beta Cyfluthrin 125 g/ SC 15 ml 14
Carbofuran 5 % GR 2500 g 56
Chlorpyrifos Ethyl 480 g/ EC 180 ml 7
Cyfluthrin 50 g/l EC 75 ml 14
Cypermethrin 250 g/l EC 30 ml 7
Esfenvalerate 200 g/l. EC 30 ml 21
Lambda-Cyhalothrin 50 g/l EC/CS 30 ml 14
Indoxacarb 150 g/l SC 30 ml 3
Methomyl 90 % SP 100 g 3
Thiodicarb 80 % WP 90 g 28

141g/l Thiametoxam +

106g/l Lambda cyhalothrin

SC 40 ml  
Zetacypermethrin 100 g/l  EW 400 ml 7

 

  AB’ye ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı 
  Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı 
  AB ve Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı

 

Önemli Not:

Bahçenizi her ilaçlamanızda eğer sulama veya ilaçlama suyunuzun pH sı 8 - 8.5 ise muhakkak Golden Wet yayıcı yapıştırıcı kullanınız. (Ülkemizin birçok yöresinde toprak ve su pH sı 8- 8.5 hatta 9 a kadar çıkmaktadır.) Üretilen bütün ilaçlar 6 - 7 pH aralığına göre üretilmektedir. en Kaliteli ilaçlar dahi 6 ila 15 dakika arasında, % 30 varan oranlarda etkisini kaybetmektedir.

 

BİTKİNİZE AÇ KARNINA İLAÇ VERMEYİN, GOLDENMIX® Bitki besini ile birlikte ilaç verin

 

TANK SIRALAMASI Sırasıyla (SIRALAMAYA BOZMAYIN)

 

1 GOLDEN WET PH DÜŞÜRÜCÜ- YAYICI YAPIŞTIRICI

İlaçlama suyunun PH sını düşürür, ilacın bozulmasını önler.

İlaçlar bitkiye uygulandıktan sonra ilacın yaprağa yayılmasını sağlar, yapraktan akmasını önler.

2 GOLDENMIX BİTKİ BESİNİ

Bitkinin düzgün ve dengeli beslenmesini sağlar. Meyvelerin albenili, parlak, renkli, iri, dayanıklı, sert, ağır, lezzetli ve hoş kokulu olmalarını sağlar.

3 İNSEKTİSİT Yukarıda belirtilen aktif maddeli ilaçlardan birini kullanınız.
4 FUNGUSİT

MANTAR İLACI (Ayrı bir kapta karıştırdıktan sonra) 

 

Hastalık dönemine göre, bir ilaç kullanın.

İlaçların kullanma - hasat sürelerine dikkat edin.

5 Diğer Teknik elemanlarımızca önerilen diğer iz elementler.
 

 

ÖN KARIŞIMLA KONTROL EDİNİZ.

Corn borer

Ostrinia nubilalis

 

DEFINITION AND LIVING the corn borer

• He is cream-yellow butterfly corn, cream-yellow female head is the head of the male brownish.

• Antennas are like hair is the same in both sexes.

• It is covered with long hairs in the female pale yellow or buff color.

• Adult body length of 12-15 mm.

• Female and male subjects in wing color is an important feature of this gender gap is quite different from each other.

• There are 3 female in the front wings cream transverse zigzag line and 2 points on the golden-yellow color is yellow in color.

• The rear wings are pale yellow, straw transverse line 2 is available in yellow color.

• Front and rear wing tips are completely covered with yellow feathers.

• In the male the front wings are dark milky brown, darker brown zigzag band at the tip of the wing, his next light cream zigzag band and the rest is a light and dark brown wavy shape.

• light color close to the front edge of the wings there is a stain in the middle of

• Continues dark band at the tip of the wing on the rear wing again.

• When the eggs are left in the package, similar to the fish-scale tiles or arrangement when viewed from overhead.

• Initially gets closer to opening yellowish cream color with bright white eggs.

• The black head is pale cream in newly hatched larvae from eggs. Larvae in future periods is gray brown color mottled appearance.

• The larvae, as in spiders, they are dangling down towards himself using a rope as they secrete secretion

* Still in reddish brown period is 12-15 mm long.

• usually spends the winter as in the mature stalks remaining in the field or in case of larvae and cob harvest.

* Wintering larvae usually returns to rest towards the end of the spring semester in their location.

 

Corn borer LOSS METHOD

• The larvae, which do damage in all organs except the root portion of the corn plant.

• The first period of the larvae on each leaf of spiral (helical leaves) begins with penetration piercing.

• Then the body, and male organs are holes in the cob and galleries.

• Due to the drop-down galleries and nutrition plant slimming, body, and

 

Corn borer pest plants that are:

Corn borer, is spread over 200 plant species, including corn very beginning. These include peppers, eggplant, beans, potatoes, wheat, hemp, sunflowers, bananas, chrysanthemum, dahlia, there are some woody plants.

 

Corn borer control methods:

mechanical Terror

• Start time combat Mechanical harvesting can be done until May. Because larvae remaining stalks and cobs in the winter they spent longer in their field.

• Butterfly output from the start, before the April and May, the remaining corn stalks and roots must be disposed of fragmentation in the field or fields by applying deep mature plant output by buried deep in wintering larvae can now be avoided.

• It is cheaper and easier Mechanical fight should also always be preferred to chemical control in terms of disturbing the natural balance.

• The second crop corn should be planted as early as possible.

 

Biocontrol

• Necessary measures should be taken to increase the protection of natural enemies and events. Pest in corn fields with the aim of unnecessary pesticide applications, adversely affect natural enemies and leads to degradation of the natural balance. This increases the rate of loss is harmful. Therefore, one should exercise caution when deciding to chemical control, consideration should be given to drug selection.

 

• Egypt buffs to many countries as biological control against our country egg parasitoid, Trichogramma spp production and release is made successful results. Drug reach some fields do not apply towards the end of the season, 100% natural interference.

 

chemical Control

• First crop corn is generally not required to drugs is harmful low density. However, this area is done in case of chemical control of the number of infested plants and over 5%.

 

• Determination of the protective applied when the struggle is the struggle against the corn borer chemicals is very important. Corn planted areas (second crop) plant height, number of adults captured in light traps when 40-50 cm height of 5-10 pieces / fields when the week should be studied to identify the first egg by checked at least twice a week. Together with the identification of controls carried out in the first egg should begin spraying.

 

• taking into account the duration of action of drugs for 2 or 3 days with an interval of 10 or 15 should apply.

 

In the sugar corn, fresh consumption in corn and corn silage-purpose chemical control should not be applied strictly.

 

 
MERKEZ
ÖZLER YILDIRIM    
0 532 521 67 47               0 324 234 09 63

Hal mahallesi Mertoç gıda toptancıları sitesi A blok No 5   MERSİN

ŞUBE

ORHAN YILDIRIM

TEL   0 543 220 32 00          

HALİLİYE    ŞANLIURFA

ozleryildirim@gmail.com