GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ
TARIM MARKETİ
  BİTKİ BESLEMEDE UZMAN KURULUŞ
GOOGLE HARİTA
 

MISIR YAPRAK KURTLARI

Pseudaletia Acantholeucania (Lepidoptera: Noctuidae)

 

MISIR YAPRAK KURTLARI TANIMI VE YAŞAYIŞI

 
 

 

• Mısır yaprak kurtları erginleri türlerine göre değişmek üzere 35-48 mm arasında kanat açıklığına sahiptir.

 

• *Vücut uzunlukları 15-18 mm arasındadır.

 

• Ön kanatların rengi kiremit rengi, sarımsı kahverengi, soluk sarıdan koyu kahverengiye kadar değişmektedir.

 

• Olgun larva toprak rengi, sarımsı pembe, sarımsı yeşil, koyu yeşil veya yeşilimsi renklerdedir.

 

• Yumurtalar yarı küresel, hafif yassı beyazımsı veya sarımsı renkte olup, kümeler veya paket halinde bırakılır.

 

• Zararlı, yumurtalarını taze yaprakların uç kısmına gizleyerek, kümeler halinde bırakır.

 

• Yumurtadan çıkan larvalar yaklaşık 30 günde gelişmesini tamamlayarak toprak yüzeyinin 3-5 cm altında, konukçu bitkinin kök sistemine yakın topraktan hazırladığı kokon içerisinde hareketsiz forma geçerler.

 

MISIR YAPRAK KURTLARI ZARAR ŞEKLİ

 

• Esas zararı yapan larvalar, genellikle mısırın tepe püskülünden önceki dönemlerde, merkezi ve taze yapraklarla beslenirler.

 

• Bitkinin tepe ve koçan püskülü ile süt olum dönemlerinde de zarar yaparlar.

Ramazan Yıldırım Heykeltıraş
Ahşap oymada dolgu verniği ve eskitme nasıl yapılır

• Zarar şekli, yaprakların kenarlarından içe doğru yenmesi ile karakteristiktir.

 

Yoğun bulaşmalarda larvalar, yaprak ayasını tamamen yiyerek sadece ana damarın kalmasına neden olurlar.

 

MISIR YAPRAK KURTLARI ZARARLI OLDUĞU BİTKİLER:

 

Mısır olmak üzere, buğdaygil bitkileri konukçularıdır.

 

MISIR YAPRAK KURTLARI MÜCADELE YÖNTEMLERİ:

 

Kültürel Önlemler

 

Biyolojik Mücadele

 

• Doğal düşmanların korunması ve etkinliğinin artırılması için gerekli önlemler alınmalıdır.

 

• Mısır tarlalarında zararlılarla mücadele amacı ile gelişi güzel yapılan ilaçlamalar, doğal düşmanları olumsuz yönde etkilemekte ve doğal dengenin bozulmasına yol açılmaktadır.

 

Bu da zararlıların zarar oranını artırmaktadır.

 

Kimyasal Mücadele :

 

Doğal düşmanların bu zararlıyı baskı altında tutması nedeni ile kimyasal mücadeleye gerek görülmemektedir. Ülkemizde kimyasal mücadelesi önerilmemektedir.

EGYPT leaf beetles

Pseudaletia

Acantholeucani to

(Lepidoptera: Noctuidae)

 

CORN LEAF DESCRIPTION OF KURT AND LIVING STYLE

• Corn leafhoppers have a wingspan of 35-48 mm, depending on the species among the adults.

• * Body length from 15-18 mm.

• the front side brick red color, tan, ranging from pale yellow to dark brown.

• Mature larvae soil color, yellowish pink, yellowish green, dark green or greenish color.

• Eggs are hemispherical, flat light is yellowish or whitish, clusters or left in the package.

• Harmful, hiding eggs in the tips of the fresh leaves, leaves in clusters.

• The larvae from the eggs about 30 days to complete the development under 3-5 cm of the soil surface, the host still pass in the form of coco prepared the soil near the plant's root system.

 

EGYPT leafhoppers LOSS METHOD

• Main operating loss larvae, usually in the period before the corn tassel, center, and are fed with fresh leaves.

• The plant's peak with tassel and ear damage they do well in the period I have milk.

• Loss shape, the leaves are characterized by inward from the edge of defeat. Larvae in intensive contamination by eating the leaf blade completely just cause to remain the main vein.

 

EGYPT IS HARMFUL PLANTS leafhoppers are:

Including corn, grasses are host plants.

 

EGYPT leaf beetles fighting methods:

Cultural Measures

Biocontrol

• Necessary measures should be taken to increase the protection of natural enemies and events.

• developed with the purpose of pest control in corn fields nicely done sprayers, adversely affect natural enemies and opens the way to the deterioration of the natural balance. This increases the rate of loss is harmful.

 

Chemical Control:

Of natural enemies is no need to keep under chemical control of these pests cause printing. In our country, chemical control is not recommended.

 
MERKEZ
ÖZLER YILDIRIM    
0 532 521 67 47               0 324 234 09 63

Hal mahallesi Mertoç gıda toptancıları sitesi A blok No 5   MERSİN

ŞUBE

ORHAN YILDIRIM

TEL   0 543 220 32 00          

HALİLİYE    ŞANLIURFA

ozleryildirim@gmail.com