GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ
TARIM MARKETİ
  BİTKİ BESLEMEDE UZMAN KURULUŞ
GOOGLE HARİTA
 

SALKIM GÜVESİ

(Lobesia botrana)

 

SALKIM GÜVESİ TANIMI VE YAŞAYIŞI:

 
 
 

● Erginlerin kanat açıklığı 10-12 mm, boyu 6 mm kadardır.

● Olgun larva ise 9-10 mm boyundadır. Larvanın vücut rengi genellikle sarımsı yeşildir.

● İlkbaharda uygun orantılı nem ve sıcaklıkta kelebekler görülür.

● Dişiler yumurtalarını çiçek tomurcuklarına, çiçeklere ve çiçek saplarına, koruk ve meyvelere bırakır.

● Yeni çıkan larva bir süre dolaştıktan sonra çiçek kılıflarını delip, tomurcuk veya çiçek içine girer ve beslenir. 2. döl larvaları korukta, 3. döl larvaları da bağın olgun üzüm döneminde zararlı olurlar. Genellikle 3 döl verir.

 

SALKIM GÜVESİ ZARAR ŞEKLİ:

● Tomurcuk ve çiçek devresinde; larva, tomurcuk ve çiçek içinde beslenir ve bu anda salgıladığı ipliklerle tomurcuk ve çiçekleri birbirine bağlayarak çilkimleri küme haline getirir.

● Zarara uğrayan tomurcuk ve çiçekler dökülür.

● Seyrek taneli salkımlar oluşur.

● Koruk ve olgunlaşma döneminde larva tanenin içinde beslenir. Bu beslenme bir tane içinde olmayıp, birden fazla tanede larvanın yer değiştirmesiyle olur.

● Olgun tanede beslenmede yer değiştirme daha sık olduğundan bir larvanın zarar verdiği tane sayısı bu devrede daha fazladır.

● Ayrıca olgun tanelerden akan şekerli su saprofit mantarların çoğalmasına da neden olur ve meydana gelen zarar kolaylıkla görülür.

● Zarar görmüş üzümlerden yapılan şarapların kalitesi düşük olur.

 

SALKIM GÜVESİ ZARARLI OLDUĞU BİTKİLER:

● Esas konukçusu asmadır. Defne, orman asması, hünnap, böğürtlen konukçuları arasındadır.

 

SALKIM GÜVESİ MÜCADELE YÖNTEMLERİ

KÜLTÜREL ÖNLEMLER:

● Salkım güvesi larvalarının faaliyeti için sıcaklık ve orantılı nem bakımından asmanın iç ve alt kısımları daha uygundur. Bu nedenle asmayı askıya almak, budama ve aralamayı asmanın iç kısmını havadar tutacak şekilde yapmak, bağı otlu bırakmamak, kış temizliğine önem vermek zararlının faaliyetini azaltmak bakımından yararlıdır.

 

Biyoteknik Mücadele (Çiftleşmeyi Engelleme Tekniği):

● Çiftleşmeyi engelleme tekniği, dişi böceklerin çiftleşme çağrısı olarak salgıladığı feromonun yapay olarak üretilip yayıcılarla belirli bir alana dağıtılması sonucu yoğun bir koku bulutu oluşturulması ve böylelikle erkeklerin dişilere

Ramazan Yıldırım Heykeltıraş
Ahşap oymada dolgu verniği ve eskitme nasıl yapılır
 çiftleşme amacıyla ulaşmasının engellenmesi olarak tanımlanabilir. Bu yöntemin uygulanacağı bağ ya da bağ topluluğu geleneksel bağların ortasında kalıyor ise en az 16 hektar, köşesinde kalıyor ise en az 12 hektar büyüklüğünde olmalıdır. Birinci dölün ilk kelebekleri eşeysel çekici tuzaklarda yakalanınca her biri 172 mg feromon içeren Isonet-L yayıcıları, sıra arasının ortalama 3 m olduğu bağlarda; bağın

içerisine sıra üzerinde 6.5-7 m de bir (1 yayıcı/21-22 m²), kenarlarda 2 m’ de bir sürgünlere asılmalıdır. Bu yöntem, Isonet-L yayıcıları ile 600-650 adet/hektar olacak şekilde uygulanabilir. Kenar uygulaması ve ağaçlar dahil hektara 750 adet’ ten fazla yayıcı asılmamalıdır. Yayıcılar asılırken; bağda yapraklanma arttığında bu yayıcıların gölgede kalacak olmasına dikkat edilmelidir.

 

Ayrıca, bağın içinde veya kenarında eğer ağaçlar varsa, olası çiftleşmeleri engellemek için her ağacın dallarına çepeçevre 2 m’ de bir, yerden 2 m yüksekliğe yayıcı asılmalıdır. Uygulama alanına 80 m’den daha yakın bir mesafede başka bir geleneksel bağ varsa, o bağ da 30 m derinliğinde 21-22 m² de bir yayıcı asılarak tampon uygulaması yapılmalıdır. Yan yana birden fazla bağda uygulama yapılması durumunda; iki bağın arası 5 m den az ise aralarındaki kenar sıralara 2 m de bir yayıcı asmaya gerek yoktur. Mesafe 5-10 m arasında ise iki bağın arasındaki kenar sıralara 5 m de bir yayıcı asılmalıdır. Salkım güvesi’ nin 1. dölüne ait bulaşma oranı % 5’in üzerinde ise ÇE yöntemi ile birlikte yararlıların da desteklenip korunması için 1. döle karşı biyolojik bir preparat kullanılarak başlangıç yoğunluğu düşürülmelidir.

 

KİMYASAL MÜCADELE:

● Salkım güvesi ilaçlama zamanına karar vermede Tarım İl ve İlçe Müdürlükleri tarafından yürütülen Tahmin-Uyarı Sistemi’nden yararlanılmaktadır. Buna göre Tahmin-Uyarı istasyonlarının hitap ettiği bağ alanı içerisinde beklenen ilk yumurta ve ilk larva çıkışı Tarım Kuruluşları tarafından saptanır ve üreticinin bağda ilaçlama yapması gereken günler ilan edilir. İlaçlamada düşük basınçlı sırt veya motorlu pülverizatör kullanılır. Kullanılan ilaçların özellikle salkımları kaplayacak şekilde uygulanmasına özen gösterilmelidir.

 

SALKIM GÜVESİ KİMYASAL MÜCADELEDE KULLANILACAK İLAÇLAR ve DOZLARI

 

Etkili madde adı ve oranı Formülasyonu Doz 100 lt suya İlaçlama ile hasat arası
 süre (Gün)
Bacillus thuringiensis (16000 IU/mg)+Toz şeker WP 150 g+1000 g  -
Bacillus thuringiensis (32000 IU/mg)+Toz şeker WG 75 g+1000 g  -
Bacillus thuringiensis % 50+Toz şeker WP 100 g+1000 g  -
Bifenthrin 100 g/l EC 20 ml 14
Chlorpyrifos ethyl 480 g/l EC/CS 100 ml  
Chlorpyrifos ethyl 480 g/l EC/CS 100 ml 14
Chlorpyrifos ethyl 250 g/l SC 175 ml 14
Chlorpyrifos methyl 227 g/l EC 200 ml 7
Cypermethrin2 200 g/l EC 25 ml 7
Cypermethrin2 250 g/l EC 20 ml 7
Deltamethrin2 25 g/l EC 30 ml 3
Fenoxycarb 75 g/l+ lufenuron 30 g/l EC 100 ml 21
Flufenoxuron 50 g/l DC 100 ml 28
Gammacyhalothrin 60 g/l CS 15 ml  
Indoxacarb 150 g/l SC 25 ml sofralık 
şaraplık
3
10
Lambda cyhalothrin 50 g/l EC 20 ml 7
Methomyl % 90 SP 60 g 7
Methomyl 200 g/l SL 200 ml Sofralık-
kurutmalık şaraplık
3
7
Methoxyfenozide 240 g/l SC 40 ml 7
Phosalone 350 g/l EC 200 ml 14
Phosalone % 30 WP 200 g 14
Quinalphos 245 g/l EC 125 ml 21
Thiodicarb %80 DF 60 g 28
Spinosad 480 g/l Sıvı 10 ml 7
Spinosad 240 g/l Sıvı 20 ml 7
Tebufenozide 240 g/l SC 40 ml 21
Zetacypermethrin 100 g/l EW 20 ml 7
Indoxacarb %30 WG 12,5 g/da 10
Esfenvalerate 200g/l EC 75 ml 14
Emamectin benzoate %5 SG 25 g 14
Thiodicarb 375 % DF 60 g 28

 

  AB’ye ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı 
  Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı 
  AB ve Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı

 

1   Üstüste uygulanması durumunda kırmızı örümcek sorununa neden olacağı için Ege Bölgesinde tavsiye edilmez.

2   Tek uygulamada dahi kırmızı örümcek yoğunluğunu aşırı derece arttırdığından dolayı Ege

Bölgesinde kullanımı sakıncalıdır.

3   Orta Anadolu ve Ege Bölgesinde Salkım güvesi’ ne karşı etkisizdir.

 

Önemli Not:

Bahçenizi her ilaçlamanızda eğer sulama veya ilaçlama suyunuzun pH sı 8 - 8.5 ise muhakkak Golden Wet yayıcı yapıştırıcı kullanınız. (Ülkemizin birçok yöresinde toprak ve su pH sı 8- 8.5 hatta 9 a kadar çıkmaktadır.) Üretilen bütün ilaçlar 6 - 7 pH aralığına göre üretilmektedir. en Kaliteli ilaçlar dahi 6 ila 15 dakika arasında, % 30 varan oranlarda etkisini kaybetmektedir.

 

BİTKİNİZE AÇ KARNINA İLAÇ VERMEYİN, GOLDENMIX® Bitki besini ile birlikte ilaç verin

 

TANK SIRALAMASI Sırasıyla (SIRALAMAYA BOZMAYIN)

 

1 GOLDEN WET PH DÜŞÜRÜCÜ- YAYICI YAPIŞTIRICI

İlaçlama suyunun PH sını düşürür, ilacın bozulmasını önler.

İlaçlar bitkiye uygulandıktan sonra ilacın yaprağa yayılmasını sağlar, yapraktan akmasını önler.

2 GOLDENMIX BİTKİ BESİNİ

Bitkinin düzgün ve dengeli beslenmesini sağlar. Meyvelerin albenili, parlak, renkli, iri, dayanıklı, sert, ağır, lezzetli ve hoş kokulu olmalarını sağlar.

3 İNSEKTİSİT Yukarıda belirtilen aktif maddeli ilaçlardan birini kullanınız.
4 FUNGUSİT

MANTAR İLACI (Ayrı bir kapta karıştırdıktan sonra) 

 

Hastalık dönemine göre, bir ilaç kullanın.

İlaçların kullanma - hasat sürelerine dikkat edin.

5 Diğer Teknik elemanlarımızca önerilen diğer iz elementler.
 

 

ÖN KARIŞIMLA KONTROL EDİNİZ.

Grape berry moth

(Lobesia botrana)

 

Grape berry moth DEFINITION AND LIVING is:

● adult wingspan of 10-12 mm, length is about 6 mm.

● The Mature larvae are 9-10 mm in length. The larvae are yellowish-green body color.

● appropriate relative humidity and temperature in the spring butterflies appear.

● Females lay their eggs on the flower buds, flowers and the flower stalks, leaves and the unripe fruit.

● After wandering for a while pierce the flower sheath new larvae, enters into a bud or flower and fed. 2. progeny larvae in the bellows, 3rd generation larvae are harmful during the bond mature grapes. Usually gives 3 generations.

 

Grape berry moth LOSS METHOD:

● The circuit buds and flowers; larvae are fed with yarn in buds and flowers, buds and flowers secreted at this time, making it sets çilkim linking.

● buds and flowers poured suffered damage.

● Rare grained clusters are formed.

● fed in the larval stage unripe tannins and maturation. This diet is not in one, it is the displacement of the larvae in more than one.

● Number one is to harm the larvae mature one at a more frequent change in diet is more at this stage.

● It also leads to proliferation of mature grains of sugar water flowing saprophyte fungus and apparently damage from occurring.

● The quality of the wine made from grapes that are damaged will be low.

 

PLANTS vine moth that is harmful:

● Main host is suspended. Laurel forest vine, jujube, are among the blackberry host.

 

Grape berry moth control methods

CULTURAL MEASURES:

● temperature for the activities of the vine moth larvae and relative humidity between domestic and bottom of the vine is more appropriate. Therefore, to suspend vine, vine pruning and thinning to make the inside of the shed in the airy way, look to leave the grassy, is beneficial in reducing the harmful activities of the winter to give importance to cleanliness.

 

Biotechnical Control (mating disruption technique):

● mating disruption technique, female insects of allocating a specific area of the mating pheromone secreted as a call artificially produced emitting a result of the creation of an intense odor cloud and thus be defined as the prevention of achieving the purpose of mating with females of men. The bond or community ties to implement this method remains in the middle of the traditional bond of at least 16 hectares, while staying in the corner must be at least 12 hectares. The first offspring of first sexual attractive butterfly caught in traps ISONET each containing 172 mg of pheromone-L emitters, as well as 3 m from the average in the vineyards; look at the

on the order of 6.5-7 m within one (1 emitter / 21-22 m²), edges 2 m must also be hung on a slide. This method ISONET-L emitters with 600-650 units / ha will be applied in such a way. Edge application and trees, including 750 hectares' should not be suspended more than ten emitters. Emitters slam; The increase in bond must be sure that the leaves will remain in the shadow of these emitters.

 

Also, if you look on the inside or on the edge of the trees, all round the branches of each tree to prevent potential mating of 2 m from a, shall be suspended emitter 2 m above the ground. If there is another traditional ties at a distance closer than 80 m to the application area, that bond should be done 21-22 m² at 30 m depth buffer implementation of a radiator hanging. Next to each case of application in multiple bonds; bond between the two is less than 5 m to 2 m between the edge as there is no need for a spreader suspended. The distance between the rows 5-10 m 5 m between the two sides should also look at a real spreader. Grape berry moth's 1 initial density using a mixture of biological contamination is above the 5% rate of offspring for the protection of supported and useful method with O 1 against progeny should be reduced.

 

Chemical control:

● In deciding on the vine moth spraying when carried out by the Provincial and District Directorates of Agriculture Forecasting-warning system is utilized. Accordingly, Forecast-expected first egg and hatching in the first appeal is to be determined by the area of vineyards Agriculture Organization of warning stations and producers need to do is announced days in the vineyard spraying. Umeda drugs used low-pressure backpack or motorized sprayer. Particular attention is given to drugs used should be applied to cover bunches.

 

 

 .

 
MERKEZ
ÖZLER YILDIRIM    
0 532 521 67 47               0 324 234 09 63

Hal mahallesi Mertoç gıda toptancıları sitesi A blok No 5   MERSİN

ŞUBE

ORHAN YILDIRIM

TEL   0 543 220 32 00          

HALİLİYE    ŞANLIURFA

ozleryildirim@gmail.com