GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ
TARIM MARKETİ
  BİTKİ BESLEMEDE UZMAN KURULUŞ
GOOGLE HARİTA
 

SEBZELERDE SARI ÇAY AKARI

(Polyphagotarsonemus latu)

 

SARI ÇAY AKARI TANIMI VE YAŞAYIŞI

 
 

 

• Sarı çay akarı çıplak gözle zor görülecek kadar küçük zararlılardır.

 

• Renkleri konukçuya, konukçudaki beslenme yerlerine göre değişmekle birlikte genellikle sarımsı beyaz renklidir.

 

• Zararlı, yıl boyunca aktivitesine ve çoğalmasına devam eder.

 

Nemli yerlerde sayıca çok fazla bulunurlar.

 

• Ergin ve nimfler yaprak üzerinde fazla hareket etmemelerine rağmen yaşlı yapraklarda koloni oluşturmazlar.

 

Daha genç yapraklarda ve tepe noktalarında yoğunluk gösterirler.

 

• Sarı çay akarının, beyazsinek, yaprakbiti ve thripsle taşındığı saptanmıştır.

 

• Yılda 20-30 döl verir.

 

SARI ÇAY AKARI ZARAR ŞEKLİ

 

• Sarı çay akarı bitkilerin büyüme noktalarında, genç yaprak ve sürgünlerinde, çiçek ve meyvelerde zararlı olmaktadır.

 

• Beslenme sonucu yapraklarda kıvrılma, kırılma, renk açılması ve herbisitin fitotoksisite etkisine benzer oluşumlar meydana gelir.

 

• Akdeniz Bölgesi’nde yaygın olarak bulunmaktadır.

 

Ramazan Yıldırım Heykeltıraş
Ahşap oymada dolgu verniği ve eskitme nasıl yapılır

SARI ÇAY AKARI ZARARLI OLDUĞU BİTKİLER

 

• Biber, hıyar, patlıcan, domates, fasulye, patates, pamuk, çay, kauçuk, tütün, turunçgil, gerbera, dahlia ve krizantem bulunur.

 

SARI ÇAY AKARI MÜCADELE YÖNTEMLERİ

 

Kültürel Önlemler

 

• Çevredeki yabancı otlar temizlenmeli,

 

• Sulama tercihen sabah erken veya akşam geç saatlerde yapılmalı,

 

• Gereğinden fazla azot ve potasyumlu gübre kullanılmamalıdır.

 

Kimyasal Mücadele

 

• Yapılan incelemelerde yaprak başına 4-5 canlı Sarı çay akarı görüldüğünde ilaçlama yapılır.

 

• Ülkemizde ruhsatlı zirai mücadele ilacı bulunmamaktadır.

YELLOW RIVER FLOWING in VEGETABLES

(Polyphagotarsonemus lati)

 

YELLOW RIVER FLOWING DEFINITION AND LIVING STYLE

• The yellow tea mite pests are small enough to be seen with the naked eye difficult.

• Colors to host, although it depends on the host where the diet is usually yellowish-white in color.

• Harmful, continues throughout the year and proliferation activity. Are found in damp places too numerous.

• Both adults and nymphs do not form colonies on the leaves than in older leaves, although they act. They show a density in younger leaves and apex.

• The yellow tea mite, whitefly, aphids, and it was determined that moved to thripsl.

• Gives 20-30 offspring per year.

 

YELLOW RIVER FLOWING FORM OF DAMAGES

• The yellow tea mite growth of plants in point, the young leaves and shoots, flowers and fruits are harmful.

• in feeding the leaf curl, breakage, discoloration, and similar formations herbicide phytotoxicity effect occurs.

• There are widespread in the Mediterranean region.

 

YELLOW RIVER FLOWING that is harmful PLANTS

• Pepper, cucumber, eggplant, tomatoes, beans, potatoes, cotton, tea, rubber, tobacco, citrus, gerbera, dahlia and chrysanthemum located.

 

YELLOW RIVER FLOWING METHODS OF STRUGGLE

Cultural Measures

• The surrounding area must be cleaned of weeds,

• Watering should be done preferably in the early morning or late evening,

• Too much nitrogen and potassium fertilizer should be used.

 

chemical Control

• 4-5 vivid yellow tea mite per leaf spraying is done when seen in the examination.

• There are no registered pesticides in our country.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 
MERKEZ
ÖZLER YILDIRIM    
0 532 521 67 47               0 324 234 09 63

Hal mahallesi Mertoç gıda toptancıları sitesi A blok No 5   MERSİN

ŞUBE

ORHAN YILDIRIM

TEL   0 543 220 32 00          

HALİLİYE    ŞANLIURFA

ozleryildirim@gmail.com