GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ
TARIM MARKETİ
  BİTKİ BESLEMEDE UZMAN KURULUŞ
GOOGLE HARİTA
 

TORBALI KOŞNİL

(Icerya purchasi Mask.(Hom.:Margarodidae)

 

TORBALI KOŞNİL TANIMI

 
 

 

Ergin dişi 5-6 mm uzunluğunda, 3-4 mm genişliğindedir. Vücut yassı, kahverengi mermerimsi veya tuğla kırmızımsı rengindedir.

 

Koşnilin arkasında kirli beyaz renkte mumsu ve üzerinde birbirine paralel oluklar bulunan (14-16 çizgili) bir torba ve içinde beyazımsı lifler arasında oval kırmızı renkte yumurtalar bulunur.

 

Bir dişi koşnil 300 -1000 adet yumurta bırakır.

 

TORBALI KOŞNİL YAŞAYIŞI

 

Larvalar hareketli olup özellikle yaprakların arka yüzünde orta damar etrafında ve genç sürgünler üzerinde sıralanırlar.

 

Nimf ve erginleri hareketsizdir ve kendilerini bir yere tespit ederek beslenirler.

 

Bu koşnil hermafrodittir.

 

Gelişme eşiği diğer koşnillere göre daha düşüktür.

 

Yine de en uygun çoğalma dönemi ilkbahar başlangıcı ve sonbahardır.

 

Ağaçların kuytu yerlerinde kışlar.

 

İlkbahar, yaz ve sonbahar ortalarında olmak üzere yılda 3 döl verir.

 

TORBALI KOŞNİL ZARAR ŞEKLİ

Ramazan Yıldırım Heykeltıraş
Ahşap oyma ağaç seçimi,
1 bölüm

 

Bitkinin özsuyunu emerek gelişmesini durdurduğu gibi, beslendiği yaprak ve dalları da kurutabilir.

 

Tatlımsı maddelerine karınca ve arılar hücum ettiklerinden predatörleri de kaçırırlar.

 

Fumajin ve meyve dökümleri ile ürün kayıpları olabilmektedir.

 

Doğal düşmanları:Rodolia cardinalis Muls. (Col.:Coccinellidae) en etkili

predatörüdür.

 

TORBALI KOŞNİL MÜCADELESİ :

 

Mekanik mücadele : Ağaçlarda bez parçası ve fırça vb. ile zararlı sıyrılıp temizlenmelidir.

 

Biyolojik mücadele :

Etkili predatörü R.cardinalis, bulunduğu yerlerden  getirilip bulaşık bahçelere salınarak etkili bir biyolojik mücadele yapılır.

 

Zararlıya karşı hiç bir zaman insektisit kullanılmamalıdır.

BAG MAGGOT

Icery purchasi Mask. (Hom.: Margarodida A)

Icery purchasi Mask. (Hom.: Margarodida A)

 

BAG DESCRIPTION MAGGOT

Adult female 5-6 mm long and 3-4 mm wide. Body flat, reddish brown color mermerims or brick.

Off-white waxy Koşnil behind and above each other with parallel grooves (14-16 line) has an oval eggs of red and white fibers in a bag.

A female lays 300 -1000 maggot eggs.

 

LIVING STYLE BAG MAGGOT

The larvae moving around is especially leaves and young shoots are listed on the back side of midrib. Nymphs and adults are sedentary and fed themselves by identifying a place. This maggot is hermaphrodite. Development threshold is lower than in other maggot. Nevertheless, the optimal reproduction period is the beginning of spring and autumn. Winters in the secluded location of the trees. Spring, summer and autumn gives 3 generations a year in the middle.

 

BAG MAGGOT LOSS METHOD

As the plant by sucking the sap stop the development, which can also be fed dry leaves and branches. Honeydew the ants and bees attacked predators they are also missing. Fumaj and fruit abscission

product may be lost.

 

Natural enemies: RODOL Mulsan cardinalis. (Col.: Coccinellidae) was the most effective

predators is.

 

STRUGGLE BAG MAGGOT:

 

Mechanical fight: cloth in the trees and brush and so on. with harmful slipped cleaned.

 

Biological control:

Effective predators of R.cardinalis, brought from the place where the dish garden swing made an effective biological control.

 

Should never be used insecticides against pests.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 
MERKEZ
ÖZLER YILDIRIM    
0 532 521 67 47               0 324 234 09 63

Hal mahallesi Mertoç gıda toptancıları sitesi A blok No 5   MERSİN

ŞUBE

ORHAN YILDIRIM

TEL   0 543 220 32 00          

HALİLİYE    ŞANLIURFA

ozleryildirim@gmail.com