GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ
TARIM MARKETİ
  BİTKİ BESLEMEDE UZMAN KURULUŞ
GOOGLE HARİTA
 

TURUNÇGİL BEYAZ SİNEĞİ

(Dialeurodes citri)

 

TURUNÇGİL BEYAZ SİNEĞİ TANIMI VE YAŞAYIŞI:

 
 
 

• Erginler süt beyaz renkli, 1-1,5 mm boylu küçük kelebekleri andırır. Nimfleri kabuklu bitleri andırır şekilde yassı ve yaprağın alt yüzünde sabitleşmiş bir konumda olup saydam, soluk yeşil sarımsı renktedir.

 

İlkbaharda erginler çıktıktan 1-2 gün sonra yumurtalarını yalnız yaprağın alt yüzüne bırakırlar. Yumurtalarını bir sap ile yaprak alt yüzüne yapıştırırlar. Yumurtalar 8-24 gün içinde açılır, çıkan larvalar birkaç saat dolaştıktan sonra yaprağın alt yüzünde sabitleşir. Yılda 2-3 döl verebilir.

 

TURUNÇGİL BEYAZ SİNEĞİ ZARAR ŞEKLİ:

• Bitki özsuyunu emerek zararlı olurlar. Yaprak alt yüzlerinde emgi yerlerinde klorofil parçalanması sonucu sarımsı lekeler oluşur. Böyle yapraklar sertleşerek zamansız dökülür; bu gibi ağaçlarda gelişme duraklar, verimde azalma görülür. Bu doğrudan zararın yanı sıra beslenme sırasında larvaların ve pupaların salgıladığı tatlı maddeler nedeni ile de dolaylı zarar oluşur.

 

Tatlı maddenin stomaları örtmesi sonucu fizyolojik olaylar engellenebildiği gibi, yine bu tatlı madde üzerinde saprofit mantarların gelişmesi ile oluşan fumajin (ballık) nedeni ile de ağaçların gelişmesinde durgunluk meydana gelir.

 

Zararlı ile yoğun bulaşık ağaçların kış soğuklarına dayanıklılığı azalmakta yaprak dökümü artmaktadır. Sonuç olarak ağaçlarda yeni sürgün vermede gecikmeler, erken yaprak dökümü ile dallarda kurumalar olmakta, meyvelerin tat ve kalitesi ile pazar değerleri düşmektedir.

 

TURUNÇGİL BEYAZ SİNEĞİ ZARARLI OLDUĞU BİTKİLER:

• Genellikle turunçgilleri tercih etmekle birlikte, Trabzonhurması, tespih ağacı, kokar ağaç gibi 100'ün üzerinde konukçusu olan polifag bir zararlıdır.

 

TURUNÇGİL BEYAZ SİNEĞİ MÜCADELE YÖNTEMLERİ:

 

Kültürel Önlemler:

•Yeni kurulacak tesislerde temiz fidan kullanılmalı, sık dikimden kaçınılmalı,

•Turunçgil bahçelerinin çevresine zorunlu olmadıkça rüzgar kıran olarak yüksek boylu çit bitkileri dikilmemeli,

•Ara tarımı yapılmamalı, yüksek boylu meyve ağaçları arasında turunçgil tesis edilmemeli,

Ramazan Yıldırım Heykeltıraş
Ahşap oyma ağaç seçimi,
1 bölüm

•Hava sirkülasyonunu sağlamak için, ürün verimini olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde yüksek taçlı budama uygulanmalı,

•Tüm bakım işlerine özen göstererek ağaçlar güçlü bulundurulmalıdır.

 

BİYOLOJİK MÜCADELE:

 

• Zararlının sorun olduğu durumlarda avcı böceği Serangium parcesetosum’ un bahçelere yerleştirme çalışmalarına ağırlık verilmelidir. İlk yıl bahçedeki ağaçların %10’luk çok yoğun bulaşık kısmına 15-50 ergin/ağaç olacak şekilde salınmalıdır. Salımlar önceki yıllarda yerleştiği bahçelerden toplanan bireylerle yapılabilir. Yararlı Ülkemizde kışı geçirebildiği için sonraki yıllarda ilaç atılarak yok edilmemişse tekrar salımına gerek yoktur. Bu avcı böceğin temin edilememesi durumunda kimyasal mücadeleye yer verilmeli ve geniş spektrumlu ilaçların kullanımından kaçınılmalıdır.

 

KİMYASAL MÜCADELE:

 

• Biyolojik mücadele uygulaması yapılmıyorsa, yapılan sayımlarda yaprak başına en az 3 adet canlı beyazsinek bireyi (yumurta, nimf) bulunan bahçelerde ilaçlı mücadele yapılır. Doğada haziran ayının ilk yarısında birinci ilaçlama yapılır.

 

2. ilaçlama ikinci döle karşı ağustos ayı ikinci yarısından itibaren yapılır. Ayrıca hasat sonrası ile şubat ayı arasında yazlık yağlar ile kış ilaçlaması yapılabilir. İlaçlama tekniğine uygun şekilde yapıldığı takdirde tek uygulama yeterlidir. İlaçlamada özellikle yeni sürmüş genç yapraklar olmak üzere yaprakların alt yüzlerinin iyice ıslanmasına özen gösterilmelidir.

 

Yazlık yağlarla yapılan ilaçlamadan önce ağaçlar sulanmış olmalı, yazın sıcaklık gölgede 32 C’yi geçince, kışın 5 C’nin altına inince ilaçlamaya son verilmeli, kükürt kullanılması gerektiği durumlarda kükürt-yağ uygulaması arasında mutlaka 1 aylık süre bırakılmalıdır.

 

TURUNÇGİL BEYAZ SİNEĞİ KİMYASAL MÜCADELEDE KULLANILACAK İLAÇLAR VE DOZLARI

  

Etkili madde adı ve oranı Formülasyonu Doz 100 lt suya İlaçlama ile hasat arası
süre (Gün)
Buprofezin 400 g/l EC 35 ml 3
Yazlık yağ, 700 g/l EC 200 ml - 600 ml 21
Yazlık yağ, 850 g/l EC 400 ml 500 ml 21
       

 

  AB’ye ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı 
  Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı 
  AB ve Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı

 

Önemli Not:

Bahçenizi her ilaçlamanızda eğer sulama veya ilaçlama suyunuzun pH sı 8 - 8.5 ise muhakkak Golden Wet yayıcı yapıştırıcı kullanınız. (Ülkemizin birçok yöresinde toprak ve su pH sı 8- 8.5 hatta 9 a kadar çıkmaktadır.) Üretilen bütün ilaçlar 6 - 7 pH aralığına göre üretilmektedir. en Kaliteli ilaçlar dahi 6 ila 15 dakika arasında, % 30 varan oranlarda etkisini kaybetmektedir.

 

BİTKİNİZE AÇ KARNINA İLAÇ VERMEYİN, GOLDENMIX® Bitki besini ile birlikte ilaç verin

 

TANK SIRALAMASI Sırasıyla (SIRALAMAYA BOZMAYIN)

 

1 GOLDEN WET PH DÜŞÜRÜCÜ- YAYICI YAPIŞTIRICI

İlaçlama suyunun PH sını düşürür, ilacın bozulmasını önler.

İlaçlar bitkiye uygulandıktan sonra ilacın yaprağa yayılmasını sağlar, yapraktan akmasını önler.

2 GOLDENMIX BİTKİ BESİNİ

Bitkinin düzgün ve dengeli beslenmesini sağlar. Meyvelerin albenili, parlak, renkli, iri, dayanıklı, sert, ağır, lezzetli ve hoş kokulu olmalarını sağlar.

3 İNSEKTİSİT Yukarıda belirtilen aktif maddeli ilaçlardan birini kullanınız.
4 FUNGUSİT

MANTAR İLACI (Ayrı bir kapta karıştırdıktan sonra) 

 

Hastalık dönemine göre, bir ilaç kullanın.

İlaçların kullanma - hasat sürelerine dikkat edin.

5 Diğer Teknik elemanlarımızca önerilen diğer iz elementler.
 

 

ÖN KARIŞIMLA KONTROL EDİNİZ.

CITRUS whitefly

(Dialeurodes citri)

 

CITRUS WHITE FLY DEFINITION AND LIVING is:

• Adults milk white, 1-1.5 mm tall resemble small butterflies. The nymphs resemble crusty bits so entrenched in a position flat on the underside of leaves and translucent, pale yellowish green color.

1-2 days after you leave adults alone the underside of the leaves in the spring they leave their eggs. They face lower leaves with a paste of egg stalks. Eggs are opened within 8-24 days, the larvae wander fixate on the lower side of the leaf after a few hours. 2-3 years can give offspring.

 

CITRUS WHITE FLY LOSS METHOD:

• plants by sucking the sap are harmful. The result of chlorophyll degradation occurs in the place of the lower face EMG yellowish spots on the leaves. Such leaves are shed prematurely harden; pauses as developments in this tree, yield reduction is seen. In addition to these direct losses during feeding of the larvae and pupae of the reasons that secrete a sweet substance also occurs consequential damages. The stomata as a result of physiological events, such as covering a sweet substance can be prevented, yet the fumaj caused by the development of saprophytic fungi on this sweet substance (Ballik) occurs causing stagnation in the development of the tree with. Resistance to the intense winter cold dishes tree pests is increasing with decreasing defoliation. As a result, delays in making new shoots on the trees, with branches in early defoliation than on dry, fruit flavors and falls with the quality of the market value.

 

CITRUS WHITE FLY IS HARMFUL PLANTS by:

• Although generally prefer citrus, persimmon, rosary tree, a tree is harmful smells which hosts over 100 as polyphagous.

 

CITRUS WHITE FLY FIGHTING PROCEDURES:

Cultural measures:

• The new boards should be used to plant seedlings clean, frequent planting should be avoided,

• high stature as wind breaks around unless it is necessary to Citrus plants should not be planted in the garden fence,

• Call farming should be done, should be high in citrus fruit trees, tall plants

• To promote air circulation, so as to affect crop yields high crown pruning should be carried out in a negative way,

• paying attention to all maintenance must be strong trees.

 

Biological control:

• In cases where insect pest predators is a problem Serang I'm parcesetos' s gardens should be given to the work place. In the first year 10% of the trees in the garden too busy washing the 15-50 adults / tree so that it should be released. Emissions can be done with individuals collected from the garden where he settled in the previous year. If our country destroyed by drugs useful in later years to be able to spend the winter there is no need to re-release. These predators of insect chemical control can be performed on the ground and should be avoided by the use of broad-spectrum drugs.

 

Chemical control:

• Biological control application is not made, at least 3 individuals per leaf whitefly live in the census (eggs, nymphs) of the drug in the gardens, the fighting is done. In the first half of June in Nature made the first spraying. 2. The spraying is done in the second half against the second generation in August. The drugs can also be done with winter cottage with oils in February after harvest. Spraying technique is adequate only if it is properly made application. Umeda drugs must take pains to thoroughly wet the underside of leaves, including new rides the young leaves. Trees before the drugs made with cottage oil should be irrigated, type temperature in the shade to 32 ° C had elapsed, winter 5 C under inince should cease to drugs, in case you need to use sulfur in sulfur-oil application, be sure to leave a 1-month period.

 

 
MERKEZ
ÖZLER YILDIRIM    
0 532 521 67 47               0 324 234 09 63

Hal mahallesi Mertoç gıda toptancıları sitesi A blok No 5   MERSİN

ŞUBE

ORHAN YILDIRIM

TEL   0 543 220 32 00          

HALİLİYE    ŞANLIURFA

ozleryildirim@gmail.com