GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ
TARIM MARKETİ
  BİTKİ BESLEMEDE UZMAN KURULUŞ
GOOGLE HARİTA
 

TURUNÇGİL PAMUKLU BEYAZ SİNEĞİ

Aleurothrixus floccosus (Maskell)

(Hemiptera: Aleyrodidae)

 

TURUNÇGİL PAMUKLU BEYAZ SİNEĞİ TANIMI VE YAŞAYIŞI:

 
 
 

 

• Erginleri açık sarı renklidirler. Daha sonra salgıladıkları beyaz mumsu madde tüm vücutlarını kaplar ve bu nedenle de beyaz bir görünüm alırlar.

 

• Yumurtaları ilk bırakıldıklarında açık sarı renkte ve yaprak üzerinde dik dururlar. Ergin yumurtalarını dairevi şekilde bırakır.

Embriyo olgunlaştıkça yumurtalar yaprak üzerine yatar ve rengi açık kahverengine dönüşür.

 

• Birinci larva dönemi açık yeşilimsi, ikinci ve üçüncü larva dönemi ile pupa dönemi kahverengimsidir. Larvaların vücutlarının kenarı ve üzeri uzun, yapışkanımsı parlak ve pamuksu maddelerle kaplıdır

 

• İlkbaharda erginler çıktıktan sonra yumurtalarını ağacın genç yapraklarına, bazen de yaşlı yapraklarına, yaprağın alt kısmına daire veya yarım daire şeklinde bırakmaktadır..

 

• Erginler yumurta bırakmak için alt dallarını ve ağacın iç kısımlarını tercih etmektedir.

Erginler diğer beyazsineklerin aksine yaprağın altında kümeler halinde değil, tek tek bulunurlar.

 

• Bir yaprakta zararlının tüm dönemlerini bir arada görmek mümkündür. Sonbaharda zararlının yoğun olduğu bahçelerde özellikle hasata yakın dönemde tatlımsı maddeler damlama şeklinde akmaya başlar. Yılda 5-7 döl verir.

 

TURUNÇGİL PAMUKLU BEYAZ SİNEĞİ ZARAR ŞEKLİ:

 

• Larvaları bitki özsuyunu emerek zararlı olurlar.

 

• Yoğun olarak beslendikleri yapraklar zamansız dökülür ve bu gibi ağaçlarda gelişme duraklayarak verim kaybına uğrar.

 

Bu doğrudan zararı yanı sıra, beslenme sırasında larva ve pupaların salgılamış olduğu tatlımsı madde nedeniyle de çok yoğun bir fumajine sebep olurlar.

 

Bu oluşan fumajin bitkinin fotosentezini engelleyerek bitki gelişimini olumsuz yönde etkiler.

Ramazan Yıldırım Heykeltıraş
Ahşap oyma ağaç seçimi,
1 bölüm

• Ayrıca fumajin sonucu meydana gelen kirlenme de ürünün Pazar değerini düşürmektedir.

 

• Zararlı Akdeniz ve Ege Bölgeleri’nde sahil şeridindeki turunçgil bahçelerinde görülür.

 

TURUNÇGİL PAMUKLU BEYAZ SİNEĞİ ZARARLI OLDUĞU BİTKİLER:

 

• Ülkemizde turunçgillerde ekonomik önemde zarar yapmaktadır.

 

TURUNÇGİL PAMUKLU BEYAZ SİNEĞİ MÜCADELE YÖNTEMLERİ:

 

Kültürel Önlemler

 

• Yeni kurulacak bahçe tesislerinde sık dikimden kaçınılmalıdır.

 

• Turunçgil bahçelerinin etrafına rüzgâr kıran olarak yüksek boylu çit bitkileri zorunlu olmadıkça dikilmemelidir.

 

• Hava sirkülâsyonu sağlanacak şekilde budama yapılmalı, iç kısımlardaki obur dallar alınmalıdır.

 

• Zararlı ile bulaşık fidanların başka yerlere nakli önlenmeli ve bu durumdaki fidanlar hemen imha edilmelidir.

 

BİYOLOJİK MÜCADELE

 

• Bu zararlıya karşı yapılan biyolojik mücadele oldukça etkilidir.

Bu nedenle zararlı ile mücadelede biyolojik mücadeleye önem verilmelidir.

 

Doğal düşmanları mevcut ise çok iyi korunmalı, eğer bahçede bulunmuyorsa, olan yerlerden temin edilerek bulaşık bahçelere salınmalıdır.

 

Özellikle, zararlı ile biyolojik mücadelede çok etkili olan C. noacki, bulaşık bahçelere yerleştirilmelidir.

 

TURUNÇGİL PAMUKLU BEYAZ SİNEĞİ KİMYASAL MÜCADELE

 

• Zararlının vücudu yoğun bir şekilde yapışkanımsı ve pamuksu maddelerle kaplı olduğu için kimyasal mücadele etkili olmamaktadır.

 

Bu nedenle kimyasal mücadelesi yoktur.

CITRUS FLY WHITE COTTON

Aleurothrixus floccosus (Maskell)

(Hemiptera: Aleyrodidae)

 

CITRUS FLY DEFINITION AND LIVING STYLE WHITE COTTON:

• They are open adult yellow. Then a white waxy material that covers the entire body and, therefore, are also secrete a white appearance.

• Eggs are pale yellow when first released and they stand upright on the leaves. Leaves of mature eggs in circular shapes.

Embryo matures eggs on leaves and or color changes to light brown.

• The first larval stage light greenish, brownish pupa is the second and third larval stage. And over the long edge of the larval body, is covered with bright and cottony waxy substance

• After leaving the young leaves of the tree to mature their eggs in the spring, and sometimes the older leaves, the lower part of the leaf, leaving a circle or half-circle ..

• Adults prefer the inside of the lower branches and trees to lay their eggs.

Adults not in clusters under the leaves, unlike other whitefly, contains the individual.

• It is possible to see the entire period of the pest in a leaf together. Starts to flow, especially in the near term as drip honeydew harvest in the garden where intensive pest in the fall. 5-7 years of data generation.

 

CITRUS WHITE FLY COTTON LOSS METHOD:

• Larvae are harmful plants by sucking the sap.

• leaves they feed heavily poured timeless and pausing loses efficiency improvements in these trees. In addition to this direct damage, may also cause a very intensive fumaj because it has secrete honeydew during feeding larvae and pupae. Plant growth by inhibiting photosynthesis of plants resulting fumaj This affects negatively.

• It is also the result of contamination occurring fumaj reduces the market value of the product.

• is found in citrus orchards in the Mediterranean and Aegean coastline Hazardous Zones.

 

CITRUS WHITE FLY COTTON PLANT IS HARMFUL that:

• The economic importance of citrus to do harm in our country.

 

CITRUS WHITE FLY COTTON PEST are:

Cultural Measures

• In the new set up will be my favorite garden plant planting should be avoided.

• high stature as wind breaks around the citrus garden hedge plants should not be planted unless it is necessary.

• pruning should be done so as to ensure the air circulation must be voracious branches in the interior.

• We must prevent transplant seedlings to other places of dishes with harmful and seedlings in this case should be disposed of immediately.

 

Biocontrol

• biological control is highly effective against this pest.

Therefore, consideration should be given to the biological control of pests. The existing natural enemies should be very well protected, if not found in the garden, which is procured from the place should be released to the dish garden. In particular, it is very effective in biological control of pests C. NOAC should be placed in the dish garden.

 

CITRUS FLY FIGHTING CHEMICALS WHITE COTTON

• Toxic chemical control is not effective because the body is densely covered with a sticky and fluffy material.

 

Therefore, there is no chemical control.

.

 
MERKEZ
ÖZLER YILDIRIM    
0 532 521 67 47               0 324 234 09 63

Hal mahallesi Mertoç gıda toptancıları sitesi A blok No 5   MERSİN

ŞUBE

ORHAN YILDIRIM

TEL   0 543 220 32 00          

HALİLİYE    ŞANLIURFA

ozleryildirim@gmail.com