GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ
TARIM MARKETİ
BİTKİ BESLEMEDE UZMAN KURULUŞ
İNTERNETTE 3 AYLIK
İZLENME ORANLARIMIZ
YOL HARİTASI
 

YAPRAK PİRELERİ

(Empoasca spp.)

 

YAPRAK PİRELERİ TANIMI VE YAŞAYIŞI:

Erginleri genellikle 3-4 mm boyunda narin yapılı, yeşil renkli küçük böceklerdir.

Erginleri aktif olup kolaylıkla sıçrar ve uçarlar. Ergin ve nimflerin yan olarak yürümeleri çok karakteristiktir.

Kışı ergin halde ve yere dökülmüş yaprakların altı, ağaç veya asma kabukları altları veya yarıklar arasında geçirirler

Yıl boyunca yabancı otlarda ve diğer ürünlerde beslenen zararlı yaz sonu-sonbahar başında meyvelerin olgunlaşmaya başladığı dönemde turunçgillere gelirler.

Turunçgiller üzerinde genellikle döl vermezler, sadece beslenip kışlama yeri ararlar.

 

YAPRAK PİRELERİ ZARAR ŞEKLİ VE EKONOMİK ÖNEMİ:

Yaprak pireleri turunçgiller içerisinde özellikle portakal ve mandarin çeşitlerinde önemli derecede zarara neden olur.

Meyvelerdeki emgi sonucu ise meyve kabuğundaki hücrelerden yağ salınmasına neden olurlar.

Bunun sonucu olarak kabukta lekeler ortaya çıkar meyveler gerçek rengini alırken emgi yerleri açık yeşil veya sarı renkte kalır.

Bu tür meyvelerin satış değeri emgi lekelerinin yoğunluk derecesine göre önemli derecede düşer.

Pamuk ve mısır tarlalarına yakın bahçelerde daha çok zararlı olurlar.

 

YAPRAK PİRELERİ ZARARLI OLDUĞU BİTKİLER:

Pamuk, fasulye, bakla, börülce, susam, mısır, yonca, domates, patlıcan, patates, şeker pancarı, turunçgiller, asma olmak üzere birçok kültür bitkisinde ve yabani bitkilerde zarar yapar.

 

YAPRAK PİRELERİ MÜCADELE YÖNTEMLERİ:

Kültürel Önlemler:

Budama, gübreleme, sulama toprak işlemesi gibi bakım işlerinin zamanında ve uygun bir şekilde yapılması gerekir.

Özellikle turunçgil bahçelerinde yabancı ot kontrolüne ve temizliğine önem verilmelidir.

Pamuk ve sebze ekim alanları yakınında turunçgil bahçeleri kurulmamalıdır

 

Fiziksel Mücadele:

Meyvelerde renk dönümü başlamadan önce, takriben ağustos sonu eylül başında her ağacın 4 yönünden toplam 10’ar meyve olmak üzere her 25-30 dekarlık bahçede değişik yerlerde 25 ağaçtan 250 meyve üzerindeki emgi lekeleri sayılır.

Ortalama 1 cm çapındaki lekeler tek leke kabul edilir. Çok küçük lekelerin 2-3 tanesi 1 leke, birleşik büyük lekeler ise cm² alanına göre leke adedi belirlenir.

Meyvelerde renk dönüşümün başladığı dönemde (çeşitlere göre eylül-ekim başı) zarar 1 cm çapında 1 leke/ 250 meyve olduğunda hazırlanan çözelti ağaçların dış yeşil aksamını kaplayacak şekilde püskürtülür.

Bu uygulamanın bir kere yapılması yeterlidir.

Limon ve greyfurtların meyvelerinde lekelenme söz konusu olmadığından mücadele gereksizdir.

 

Fiziksel Mücadelede:

Kalsiyum Oksit - 4 kg

Leafhoppers

(Empoasca spp.)

 

Leafhoppers DEFINITION AND LIVING is:

Adult usually slender, 3-4 mm in length, are small green insects.

Adult easily jump and fly are active. Both adults and nymphs are very characteristic of walking as well.

Winter of six of the adult form and poured into place leaf, tree or vine bark or crevices between the lower spend

foreigners in grass-fed throughout the year and harmful late summer-early autumn fruit products in other income in the period that begins to mature citrus fruits. Citrus on offspring usually do not give, just fed seek overwintering location.

 

Leafhoppers LOSS METHOD AND ECONOMIC IMPORTANCE:

Leaves fleas in citrus fruits, especially oranges and causes significant damage to the mandarin variety.

The results of EMG in fruits cause oil released from the cells of the fruit peel. As a result of this, the shell exits fruit stains EMG revealed his true colors when light green or yellow color stays in place. Sales value of such fruit according to the degree of intensity of the stain EMG is significantly reduced.

become more harmful to the cotton and corn fields in the nearby garden.

 

Leafhoppers that BE HARMFUL PLANTS:

Cotton, beans, bean, cowpea, sesame, corn, alfalfa, tomatoes, eggplant, potatoes, sugar beets, citrus, in many crops, including vines and makes losses in wild plants.

 

Leafhoppers FIGHTING PROCEDURES:

Cultural measures:

Pruning, fertilization, tillage and time of maintenance tasks such as watering should be done in an appropriate manner. Particular attention should be paid to weed control in citrus orchards and cleaning.

Cotton acreage near citrus orchards and vegetables should not be established

 

Physical Challenge:

Before turning the color of the fruit, about the end of August, beginning of September 4 in the direction of each tree every 25-30 square meters including fruit garden counted a total of 10 EMG stains on 250 fruit from 25 trees at different locations. Average spots in a 1 cm diameter single

stains accepted. 2-3 of them in one spot very small spots, stains pieces united by the great spots while cm² area is determined. At the start of the period in fruit color conversion (September-October according to the kind of head) loss 1 1 cm in diameter specks / 250 prepared fruit solution is sprayed to coat the outer green parts of the tree. Are sufficient to do this once. Struggle because of the fruit in lemon and grapefruit staining is said to be unnecessary.

 
MERKEZ
ÖZLER YILDIRIM    
0 532 521 67 47               0 324 234 09 63

Hal mahallesi Mertoç gıda toptancıları sitesi A blok No 5   MERSİN

ŞUBE

ORHAN YILDIRIM

TEL   0 543 220 32 00          

HALİLİYE    ŞANLIURFA


ozleryildirim@gmail.com