Bitki beslemede uzman kuruluş
Bitki beslemede uzman kuruluş
Yetiştiricilik Besin noksanlıkları Ürünler Genel bilgiler Havale bilgileri

ZEYTİN FİDANTIRTILI

(Palpita unionalis)

 

ZEYTİN FİDANTIRTILI TANIMI VE YAŞAYIŞI:

Genel görünüşü parlak beyaz renkte olup, ön bacakları hariç böceğin tüm vücudu beyaz pullarla kaplıdır.

Hafif şeffaf görünümü olan ön kanatların yan kenarları saçaklıdır.

Larvası yumurtadan ilk çıktığı zaman sarı renkte olup, daha sonra yeşile döner.

Zeytin fidan tırtılı, Bursa ili koşullarında kışı son dönem larva olarak toprak altında geçirir.

Bursa ili zeytinliklerinde ağustos, eylül ve ekim kasım aylarında birbiri içine girmiş 2 döl ve 1 kısmi döl verir.

 

ZEYTİN FİDANTIRTILI ZARAR ŞEKLİ:

Yumurtadan çıkan Zeytin fidan tırtılı larvaları, taze bir yaprak arar ve bunun üzerinde beslenmeye başlar. Yeni çıkmış larvanın ilk tercihi, taze zeytin fidanları veya sürgünleridir.

Zeytin fidan tırtılı 3. larva döneminden sonra çok oburca beslenmekte ve zeytin yapraklarının tamamını tüketmektedir.

Özellikle son dönem larvanın zararı çok önemlidir. Larvalar, zeytin fidan-Zeytin fidan tırtılı larvalarının tüm taze sürgünlerini, zeytin ağaçlarının ise ertesi yıl meyve verecek yeni sürgünleri ile diğer sürgünlerini tamamen yemektedir.

Larva popülasyonunun çok yüksek olduğu durumlarda ise, 3. larva döneminden sonra zeytinin ben düşme döneminde olgunlaşmamış meyvelerle de beslenirler.

Larvalar, zeytin meyvelerinin kabuğunu kemirerek beslenmeye başlar ve meyve etini çekirdeğe kadar yemek suretiyle zarar yapar. Zeytin fidan tırtılı, ülkemizde zeytin yetiştirilen tüm alanlarda yayılış göstermektedir.

 

ZEYTİN FİDANTIRTILI ZARARLI OLDUĞU BİTKİLER:

Zeytin fidan tırtılının birçok konukçusu vardır. Ülkemizde Zeytin dışında Dişbudak, Yasemin, Kurtbağrı ve Akçakesme üzerinde beslendiği görülmüştür.

 

ZEYTİN FİDANTIRTILI MÜCADELE YÖNTEMLERİ:

Kültürel Önlemler

Bahçe kenarlarında veya çevresinde bulunan zararlının diğer konukçularının yok edilmesi birinci döl larvalarının beslenmesini engellemesi bakımından yararlıdır. Ayrıca, toprak altında kışlayan larvaların soğuk günlerde toprak yüzeyine çıkarılması için kış aylarında yapılacak toprak sürümü yararlıdır.

Son olarak, ilk dönem larvaların obur sürgünleri sevdiği ve bunlar üzerinde kolay gelişebildiği göz önüne alınarak, bunların temizlenip yakılması ve böylece larva popülasyonunun düşürülmesi mümkündür.

 

ZEYTİN FİDANTIRTILI KİMYASAL MÜCADELE:

Ülkemizde bu konuda yapılmış herhangi bir çalışma bulunmamaktadır.

OLIVE SEEDLINGS Tracked

(Palpit to unionalis)

 

TIRTIL OLIVE PLANT DESCRIPTION AND LIVING STYLE:

The general appearance is bright white, whole body except for the front legs of the insect is covered with white scales.

The side edges of the front wings are fringed with light transparent appearance.

the first time out of the egg larvae are yellow in color, then turns green.

caterpillar olive trees, winter conditions in Bursa under the soil as larvae spend the last period.

August olive groves in Bursa province, have entered into each other in September and October to November 2 1 partial offspring and progeny data.

 

Tracked OLIVE PLANT LOSS METHOD:

armyworm larvae hatching olive trees looks fresh and begin to feed on the leaves thereof. The first choice of newly hatched larvae, fresh olive seedlings or are in exile.

3. very voracious caterpillars are fed by olive trees after the larvae consume the entire period and the olive leaves. Especially in the last instar larvae of damage is very important. The larvae, caterpillar larvae of olive trees-all fresh shoots of the olive trees, olive trees while the other shoots with new shoots that will bear fruit next year is completely out. In cases where very high populations of larvae, larval stage 3. I then feed the olives fall period with unripe fruit.

The larvae begin feeding and gnawing the bark of the olive fruit damage done by eating the flesh to the core. Caterpillars of olive trees, our country has grown olives were distributed in all areas.

 

Tracked OLIVE PLANT PESTS OF THE PLANTS:

There are a number of olive trees caterpillar hosts. Olive Ash outside our country, Jasmine, has been shown to feed on the privet and Akçakese.

 

OLIVE PLANT PEST Tracked by:

Cultural Measures

The destruction of the other hosts of the pests found in the garden or around the edges is useful for preventing the feeding of first generation larvae. In addition, wintering larvae buried in the cold winter days will be held on the soil surface to remove soil release is useful. Finally, he shoots like voracious larvae of the first period and considering they can be easy to develop on, burning them cleaned and so it is possible to reduce the larval population.