Bitki beslemede uzman kuruluş
Bitki beslemede uzman kuruluş
Yetiştiricilik Besin noksanlıkları Ürünler Genel bilgiler Havale bilgileri

ZEYTİNDE FİLİZ KIRAN

(Phloeotribus scrabaeoides)

 

ZEYTİNDE FİLİZ KIRAN TANIMI VE YAŞAYIŞI:

Vücudu silindirik bir yapıda ve koyu kahve renkte olup üzeri gri renkli kısa tüylerle kaplıdır.

Kışı ergin olarak ağaçların dal ve dalcıkları üzerinde ve yaprak koltukları arasında açtıkları galeri (odacık) içinde geçirir. Şubat sonu Mart başından itibaren bu kışlakları kitle halinde terk ederek çevredeki budama artıklarında ve zayıf ağaçlarda toplanırlar.

Yılda 2-4 döl verir.

 

ZEYTİNDE FİLİZ KIRAN ZARAR ŞEKLİ:

Üreme yerlerinden yeni çıkan genç erginler sürgünlerin yaprak koltuklarında galeri açarak beslenir.

Zararlının beslenmesi sırasında veya daha sonra hava koşulları nedeni ile sürgünler bu galeri yerlerinden kırılarak kurur.

Bazen de bu galeri noktalarındaki veya daha uç kısımlarındaki meyvelerin ve sürgünlerin buruşup kurudukları görülür.

Ayrıca, zayıf ağaçlar üreme sırasında larvaların beslenmeleri ve erginlerin çıkışları ile ağacın odun ve kabuk kısmı tahrip edileceğinden ağaç daha kısa sürede kurur.

Zeytin yetiştirilen bütün bölgelerimizde ve diğer Akdeniz ülkelerinde yaygın olarak bulunur.

 

ZEYTİNDE FİLİZ KIRAN ZARARLI OLDUĞU BİTKİLER:

Ülkemizde sadece zeytinlerde zararlı olmaktadır.

 

ZEYTİNDE FİLİZ KIRAN MÜCADELE YÖNTEMLERİ:

Kültürel Önlemler :

Zeytin filizkıranı üremesini kesinlikle, zayıf kalmış ve kurumuş dallarla tarla içinde kalmış veya evlerin önüne yığılmış budama artıklarına girerek yapar.

Zararlının bu özelliğinden yararlanılarak en önemli döl olan ilkbahar dölünün çıkmasını önlemek veya azalmasını sağlamakla mümkündür.

Bunun için şubat ayında bahçenin içine yer yer budama artıkları tuzak olarak bırakılır.

Bu tuzak dallar ve bahçe içinde kurumuş ve kurumaya yüz tutmuş dallar, içine giren erginlerin açtıkları deliklerden nisan ayı içinden talaş çıkmaya başlayınca bu dallar toplanır ve hemen yakılır.

Bu kültürel önlemlerin bölgesel olarak bütün çiftçiler tarafından benimsenerek yapılması ile sorun ortadan kalkar.

Zeytin filizkıranı mart ve nisan aylarında üreme için budama artıkları kırılmış dallar ve herhangi bir nedenle zayıf düşmüş ağaçlarda bulunacağından bu gibi yerler kontrol edilir. Zararlının buralarda bulunma durumuna göre mücadeleye karar verilir.

Yaz aylarında ise populasyonun durumunu öğrenebilmek için 10 ağaçtan 20 şer sürgünde meyve, yaprak koltukları kontrol edilir. Sağlam ve zarar görmüş göz sayıları bulunarak % zarar saptanır.

Eğer gözlerde %15 ve daha yukarı oranda zarar saptanırsa önlem alınmalıdır.

 

ZEYTİNDE FİLİZ KIRAN KİMYASAL MÜCADELE:

Zeytin filiz kıranı yaşamının büyük bir kısmını kabuk altında geçirdiğinden etkili ve ekonomik bir ilaçlaması yoktur.

Tailings in OLIVE

(Phloeotribus scrabaeoides)

 

DEFINITION AND LIVING IN OLIVE tailings to:

The body is covered with a cylindrical structure and over gray short hair is dark brown in color.

Winter mature as they open seats on the branches and leaves from trees and dalcık gallery (chamber) passes over. Since the end of February, beginning of March this winter quarters in the surrounding pruning now leaving in droves, and they gathered in the weak tree.

gives 2-4 generations per year.

 

IN OLIVE tailings LOSS METHOD:

emerging young adults of reproductive place fed gallery opening in the leaves of the shoots seat.

During the feeding of the pest or later because of the weather conditions are dry shoots breaking ground in this gallery. Sometimes wrinkled or more ends of the fruit in this gallery in point and shoots appear to dry.

In addition, low trees of the wood and bark of trees will be destroyed by the larvae during feeding and reproductive output of mature trees will dry in less time.

Olive has grown widely in all regions of our country and other Mediterranean countries.

 

BE HARMFUL PLANTS IN OLIVE where tailings:

our country is harmful only in olive.

 

Tailings in OLIVE PEST:

Cultural measures:

Olive filizkır new reproductive certainly makes remained weak and have stayed in the field with dry branches or by entering the prunings stacked in front of the house.

The harmful exploitation of this feature it is possible to ensure that the most important offspring to prevent or decrease the release of the spring spawn. To do so in February as places are left into the garden prunings traps. This trap dried branches and twigs and dry obsolescent in the garden, mature entrants into the chip to come out of the holes they open April through these branches are collected and burned starts immediately. This eliminates the problem of regional cultural measures by making adoption by all farmers.

Olive filizkır new growth in March and April months for broken branches, prunings and for any reason will be found in such places control weakened trees. According to the present situation here decided to fight the pest is given.

In summer the tree from 10 to 20 children to learn the status of the population in exile in fruit, leaf seats checked. Tough and determined the number of eye damage bulunarak% damaged. If 15% of the eyes and precautions should be taken if higher rates of damage detection.

 

OLIVE tailings FIGHTING CHEMICALS:

Check that spent a large part of the olive shoots under shell-breaking life there is no effective and affordable medicines.