Bitki beslemede uzman kuruluş
Bitki beslemede uzman kuruluş
Yetiştiricilik Besin noksanlıkları Ürünler Genel bilgiler Havale bilgileri

ZEYTİN GÜVESİ

(Prays oleae)

 

ZEYTİN GÜVESİ TANIMI VE YAŞAYIŞI

Ergin kelebeğin genel görünüşü gümüşü renklidir.

Üst kanatların üzerinde siyah renkli lekeler ve kenar uçlarında da gümüşi renkli saçaklar bulunur.

Larvaları, genellikle kirli beyaz ve sarımtrak renktedir.

Pupa dıştan görülebilen seyrek dokulu beyaz bir kokon içinde bulunur.

Zeytin güvesi yılda 3 döl verir ve her döl zeytin ağacının ayrı fenolojik dönemlerinde zararlı olur.

Her döl zarar yaptığı döneme göre “yaprak dölü”, “çiçek dölü” ve “meyve dölü” olarak isimlendirilir.

 

ZEYTİN GÜVESİ ZARAR ŞEKLİ

Zararı, Zeytin güvesinin larvaları oluşturmaktadır. Zeytin güvesi larvalarının meydana getirdiği zararları zeytin ağacının 3 ayrı fenolojik döneminde incelemek mümkündür.

 

Yaprak dölü zararı:

Larvalar, yaprağın iki epidermisi arasında, açtıkları galerilerle, yaprak ve sürgün uçlarında beslenmeleri ile zararlı olur.

 

Çiçek dölü zararı:

Larvalar, çiçek salkımları arasında beslenerek salkımlardaki tomurcuk ve çiçekleri tahrip ederek meyve tutumunu önlerler.

 

Meyve dölü zararı:

Yumurtadan yeni çıkan larvalar meyvenin içine meyve sapı dibinden girerek meyve ile meyve sapının birleştiği kısmı tahrip eder ve bu meyvelerin dökülmelerine neden olur.

Zeytin güvesinin meyvelerdeki zarar oranı yıllara ve bölgelere göre değişir. Bazı yıllarda bu zarar %30’a kadar ulaşan ürün kaybına neden olabilmektedir. Zeytin güvesi zeytin yetiştirilen çeşitli Akdeniz ülkelerinde ve ülkemizde bulunur.

 

ZEYTİN GÜVESİ ZARARLI OLDUĞU BİTKİLER:

Zeytin güvesinin konukçusu zeytindir. Ancak zeytingillerden Akça kesme üzerinde de zararı görülmüştür.

Mücadele Yöntemleri:

 

Biyoteknolojik Mücadele:

Kitlesel tuzaklama: Zeytin tomurcuklarının kabarmaya başladığı mart sonu nisan başlarında, 3 zeytin ağacına bir delta tipi eşeysel çekici tuzak asılarak düşük ve orta yoğunluktaki popülasyonlarda bu zararlı ile etkili bir mücadele yapılabilir.

 

KİMYASAL MÜCADELE:

 

İlaçlama Zamanının Tespiti

Zararlının tercihen sadece meyve dölüne karşı ilaçlama yapılmalıdır. Kontrol edilen mercimek büyüklüğündeki zeytin meyvelerinin %10’unda canlı “yumurta + larva” olması halinde ilaçlama yapılmalıdır. Mayıs ayının ikinci yarısında yapılan kontrollerle uygun ilaçlama zamanı saptanır.

 

Ancak zararlının mevsim başında yaprak ve yeni sürgünlerde %10’dan yüksek düzeylerde zarar yapması halinde çiçek dölünde, ilk kelebeklerin yakalanmasından 7-10 gün sonra ilaçlama yapılmalıdır.

 

İlaçlama zamanını belirlemek için Delta tipi feromon tuzaklardan yararlanılır. Bu tuzaklar nisan ayında bahçelere asılarak haftada bir kez kontrol edilir. Zeytin güvesinin özellikle çiçek dölünde, yoğun bir avcı ve parazitiot kompleksi bulunduğu için, tercihen böcek gelişme engelleyici preparatlar kullanılmalıdır.

 

Kimyasal Mücadelede Kullanılacak İlaçlar ve Dozları:

sürgünlerde %10'dan yüksek düzeylerde zarar yapması halinde çiçek dölünde, ilk kelebeklerin yakalanmasından 7-10 gün sonra ilaçlama yapılmalıdır. İlaçlama zamanını belirlemek için Delta tipi feromon tuzaklardan yararlanılır. Bu tuzaklar nisan ayında bahçelere asılarak haftada bir kez kontrol edilir. Zeytin güvesinin özellikle çiçek dölünde, yoğun bir avcı ve parazitiot kompleksi bulundu􀃷u için, tercihen böcek gelişme engelleyici preparatlar kullanılmalıdır.

 

ZEYTİN GÜVESİ KİMYASAL MÜCADELEDE KULLANILACAK İLAÇLAR VE DOZLARI

Etkili madde adı ve oranı Formülasyonu Doz 100 lt suya İlaçlama ile hasat arası
süre (Gün)
Beta Cyfluthrin 25 g\l EC 25ml (Çiçek ve Meyve nesline karşı) 14
Chlorpyrifos ethyl 480 g/l  EC 150 ml 14
Cyfluthrin 50 g\l EC 25 ml (Çiçek ve Meyve nesline karşı)  
Deltamethrin 25 g\l EC 30 ml (Çiçek ve Meyve nesline karşı) 14
Dimethoate 400 g\l EC 100 ml (Çiçek nesline karşı) 21
Dimethoate 400 g\l EC 150 ml (Meyve nesline karşı) 21
Diflubenzuron %25 WP 40 g (Çiçek nesline karşı) 14
Fenthion 525 g\l EC 150 ml (Meyve nesline karşı) 21
Lambda Cyhalothrin 50 g\l EC/CS 15 ml (Çiçek nesline karşı) 3
Monocrotophos 400 g\l SL 100 ml (Çiçek ve Meyve nesline karşı) 42
Omethoate 565 g\l EC 75 ml (Çiçek ve Meyve nesline karşı) 21
Triflumuron %25 WP 40 g (Çiçek nesline karşı) 42

 

  AB’ye ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı 
  Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı 
  AB ve Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı

 

Önemli Not:

Bahçenizi her ilaçlamanızda eğer sulama veya ilaçlama suyunuzun pH sı 8 - 8.5 ise muhakkak Golden Wet yayıcı yapıştırıcı kullanınız. (Ülkemizin birçok yöresinde toprak ve su pH sı 8- 8.5 hatta 9 a kadar çıkmaktadır.) Üretilen bütün ilaçlar 6 - 7 pH aralığına göre üretilmektedir. en Kaliteli ilaçlar dahi 6 ila 15 dakika arasında, % 30 varan oranlarda etkisini kaybetmektedir.

 

BİTKİNİZE AÇ KARNINA İLAÇ VERMEYİN, GOLDENMIX® Bitki besini ile birlikte ilaç verin

 

TANK SIRALAMASI Sırasıyla (SIRALAMAYA BOZMAYIN)

 

1 GOLDEN WET PH DÜŞÜRÜCÜ- YAYICI YAPIŞTIRICI

İlaçlama suyunun PH sını düşürür, ilacın bozulmasını önler.

İlaçlar bitkiye uygulandıktan sonra ilacın yaprağa yayılmasını sağlar, yapraktan akmasını önler.

2 GOLDENMIX BİTKİ BESİNİ

Bitkinin düzgün ve dengeli beslenmesini sağlar. Meyvelerin albenili, parlak, renkli, iri, dayanıklı, sert, ağır, lezzetli ve hoş kokulu olmalarını sağlar.

3 İNSEKTİSİT Yukarıda belirtilen aktif maddeli ilaçlardan birini kullanınız.
4 FUNGUSİT

MANTAR İLACI (Ayrı bir kapta karıştırdıktan sonra) 

 

Hastalık dönemine göre, bir ilaç kullanın.

İlaçların kullanma - hasat sürelerine dikkat edin.

5 Diğer Teknik elemanlarımızca önerilen diğer iz elementler.
 

 

ÖN KARIŞIMLA KONTROL EDİNİZ.

OLIVE MOTH

(Prays oleae)

 

DESCRIPTION AND LIVING STYLE OLIVE MOTH

general appearance of the adult butterfly is silver in color.

black spots on the sides and bottom of the upper wing tip also has silvery colored fringes.

Larvae are usually off-white or yellowish color.

sparsely textured externally visible Pupa is located in a white coco.

The Olive moth gives 3 years and each generation offspring olive trees in different phenological periods is harmful.

According to the period when he was hurt each offspring "leaf offspring", "flower generation" and "fruit offspring" is called.

 

OLIVE MOTH LOSS METHOD

Loss constitutes the olive moth larvae. Olive moth larvae that damage can occur to bring examine three different phenological period of olive trees.

 

Leaf loss offspring:

The larvae, leaf epidermis between the two, the gallery opened, it is harmful by feeding on the leaves and shoot tips.

 

Flower reproductive loss:

Larvae are fed buds in bunches between inflorescences and prevent the fruit, destroying the flowers.

 

Fruit offspring loss:

Larvae emerging from eggs destroys the part of the junction of the stem with fruit fruit fruit entering the bottom of the handle into the fruit and causes loss of these fruits.

Loss rate of the fruit of the olive moth varies by year and region. In some years, this damage can lead to loss of products of up to 30%. Olive moth variety of olives grown in Mediterranean countries and is located in our country.

 

OLIVE MOTH OF THE HARMFUL PLANTS:

The host is olive olive moth. But the damage was seen on the Christmas tree cut from zeytingil.

Fighting Methods:

 

Biotechnological Challenge:

Mass trapping: the olive buds begin to swell by the end of March beginning of April, a delta-type sexual pheromone traps can be effective in combating this pest populations in low and medium density tugging 3 olive trees.

 

Chemical control:

Determination of spraying time

should be made only against the harmful preferably fruit offspring. In 10% of the olive fruit in controlled living lentil-sized "eggs + larvae" If there should be made. Appropriate controls during the second half of May medication time is determined. However, in the early season pest leaves and new shoots in the event of a loss of 10% in high-level flower offspring should be done 7-10 days after the capture of the first butterflies spraying. Delta-type pheromone traps are utilized to determine the spraying time. These traps hanging gardens in April

is checked once a week. In particular flower offspring of the olive moth, as a hunter intense and complex parazitiot found, preferably insect development inhibitor medications should be used.

 

Chemicals Used in Fight Against Drugs and Dose:

In the event of a loss in flower reproductive shoots at higher than 10%, should be done 7-10 days after the capture of the first butterflies spraying. Delta-type pheromone traps are utilized to determine the spraying time. These traps hanging gardens are checked once a week in April. Particularly in the flower generation of the olive moth, a hunter intense and complex for the bulundu􀃷 parazitiot, preferably insect development inhibitor medications should be used.