Bitki beslemede uzman kuruluş
Bitki beslemede uzman kuruluş
Yetiştiricilik Besin noksanlıkları Ürünler Genel bilgiler Havale bilgileri

ZEYTİN KABUKLU BİTİ

(Parlatoria oleae)

 

ZEYTİN KABUKLU BİTİ TANIMI VE YAŞAYIŞI

Ergin dişinin vücudu, oval şekilde olup, koyu eflatun veya mor renktedir.

Erkek, pembemsi eflatun renkte,1 mm uzunluğunda narin yapılı ve bir çift kanatlıdır.

Kışı olgun dişi döneminde geçirir.

Yumurtalarını o yılın iklim koşullarına göre, nisan ayının ilk yarısı veya mayıs ayı ilk haftasında bırakmaya başlar.

Yumurtlama 2 aya yakın süre devam eder. Mayıs ayı ortalarına veya sonlarına doğru görülen hareketli larvalar dallara, yaprak ve meyvelere giderek, kendilerini uygun bir yere tespit eder ve beslenmeye başlarlar.

İkinci döle ait yumurtalar temmuz ortaları veya sonlarında görülür. İkinci dölün erginleri genellikle kışlamaya çekilir.

Zararlı yılda 2 döl verir.

 

ZEYTİN KABUKLU BİTİ ZARAR ŞEKLİ

Zeytin kabuklu biti, ekonomik yönden önemli bir zararlıdır. Zararını, meyve ağaçlarının gövde, dal, sürgün, yaprak ve meyvelerinde meydana getirir. Popülâsyonu yüksek olduğunda, ağaçların kurumalarına neden olur. Zararlı beslenirken kırmızı veya mor lekeler meydana gelir. Böyle lekeli meyveler pazar değerini kaybetmekte, depolamada büyük kayıplara uğramakta ve konserveleri yapılmamaktadır. Ülkemizin tüm bölgelerinde bulunmaktadır.

 

ZEYTİN KABUKLU BİTİ ZARARLI OLDUĞU BİTKİLER

Elma, şeftali, kiraz, vişne, erik, kayısı, yenidünya, muşmula, ahlat, zeytin, üvez, ceviz, bağ, kestane ve bazı süs bitkileri konukçuları olarak saptanmıştır.

 

ZEYTİN KABUKLU BİTİ MÜCADELE YÖNTEMLERİ

Kültürel Önlemler

Bulaşık bahçelerde toprak işlemesi, sulama, gübreleme ve budama işleri usulüne uygun olarak yapılmalıdır. *Budamadan kalan artıklar mutlaka yakılarak yok edilmelidir.

Bulaşık ağaçlardan alınan dayak ve sırıklar temiz ağaçlarda kullanılmamalıdır.

Bahçe kenarındaki çit bitkileri kontrol edilmeli zararlıya rastlanırsa, bitkilerde ilaçlanmalı veya kesilip yakılmalıdır.

Zeytin bahçelerinde genellikle nem oranı yüksek sahil kesimleri ile sulanan bahçelerde yer alan ve yeşil sofralık olarak değerlendirilen zeytin çeşitlerini daha çok tercih eder.

 

KİMYASAL MÜCADELE

İlaçlama Zamanının Tespiti

Bulaşık meyve bahçeleri devamlı kontrol altında bulundurulmalıdır. Gözler patlamadan önce bahçeyi temsil edecek 5 ağacın çeşitli yönlerindeki dallar kontrol edilir. Canlı bireylerin varlığı ve oranı incelenir. Mayıs ayının ilk haftasından başlayarak da hareketli larva çıkışı gözlenmelidir. Zararlı kışı genellikle olgun dişi döneminde geçirmektedir. Bu dönemde dişi kabukları çok sert ve kalındır. Bu yüzden kışlık ilaçların etkisi pek yüksek olmamaktadır.

Marmara bölgesinde, ancak yoğunluğun fazla olduğu bahçelerde bir kış ilaçlaması ile yoğunluğun azaltılabilecektir. Zeytin kabuklu bitinin yaprak ve sürgünlerde zarar yapan 1. dölüne karşı, çok yüksek popülasyonların dışında, ilaçlama yapılmamalıdır.

Zararlının ikinci dölünde ise, bahçedeki zararlı yoğunluğu ve parazitlenme oranı göz önüne alınmalıdır. Zararlı yoğunluğunun yüksek, parazitlenme oranının da %50’den düşük olduğu bahçelerde, kimyasal mücadele yapılmalıdır.

Bunun için, temmuz sonu ağustos başlarından itibaren, yumurtalı dişiler kontrol edilecek ve yumurtaların %50’sinin açıldığı (ikinci döl ergin oranının %70-80’i bulduğu) zaman, ilaçlama yapılacaktır. İlaçlamalarda, mümkün olduğu kadar seçici ilaçlar tercih edilmelidir.

 

ZEYTİN KABUKLU BİTİ KİMYASAL MÜCADELEDE KULLANILACAK İLAÇLAR VE DOZLARI

Etkili madde adı ve oranı Formülasyonu Doz 100 lt suya İlaçlama ile hasat arası
süre (Gün)
Chlorpyrifos ethyl 480 g/l EC 100 ml 14
Cyflutrin 50 g\l EC 50 ml 14
Malathion 190 g/l EC 500 ml 7
Malathion 650 g/l EC 150 ml 7
Omethoate 565 g/l SL 100 ml 21
Pyripoxyfen 100g/l EC 50 ml 14
Pyripoxyfen 50g/l EC 100 ml 14

 

  AB’ye ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı 
  Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı 
  AB ve Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı

 

Önemli Not:

Bahçenizi her ilaçlamanızda eğer sulama veya ilaçlama suyunuzun pH sı 8 - 8.5 ise muhakkak Golden Wet yayıcı yapıştırıcı kullanınız. (Ülkemizin birçok yöresinde toprak ve su pH sı 8- 8.5 hatta 9 a kadar çıkmaktadır.) Üretilen bütün ilaçlar 6 - 7 pH aralığına göre üretilmektedir. en Kaliteli ilaçlar dahi 6 ila 15 dakika arasında, % 30 varan oranlarda etkisini kaybetmektedir.

 

BİTKİNİZE AÇ KARNINA İLAÇ VERMEYİN, GOLDENMIX® Bitki besini ile birlikte ilaç verin

 

TANK SIRALAMASI Sırasıyla (SIRALAMAYA BOZMAYIN)

 

1 GOLDEN WET PH DÜŞÜRÜCÜ- YAYICI YAPIŞTIRICI

İlaçlama suyunun PH sını düşürür, ilacın bozulmasını önler.

İlaçlar bitkiye uygulandıktan sonra ilacın yaprağa yayılmasını sağlar, yapraktan akmasını önler.

2 GOLDENMIX BİTKİ BESİNİ

Bitkinin düzgün ve dengeli beslenmesini sağlar. Meyvelerin albenili, parlak, renkli, iri, dayanıklı, sert, ağır, lezzetli ve hoş kokulu olmalarını sağlar.

3 İNSEKTİSİT Yukarıda belirtilen aktif maddeli ilaçlardan birini kullanınız.
4 FUNGUSİT

MANTAR İLACI (Ayrı bir kapta karıştırdıktan sonra) 

 

Hastalık dönemine göre, bir ilaç kullanın.

İlaçların kullanma - hasat sürelerine dikkat edin.

5 Diğer Teknik elemanlarımızca önerilen diğer iz elementler.
 

 

ÖN KARIŞIMLA KONTROL EDİNİZ.

OLIVE SHELL ICT

(Parlatori oleae)

 

OLIVE SHELL ICT DEFINITION AND LIVING STYLE

Adult female's body is oval in shape, is dark violet or purple.

Male, pinkish purple in color, and a pair of slender wings 1 mm in length.

mature female spends the winter period.

According to the climatic conditions of their eggs in that year, the first half of April or the first week in May and starts laying in.

Spawning continues for nearly 2 months. Seen moving towards the end of May or mid larvae on branches, leaves and fruit growing to themselves detects a suitable place and begin to feed.

eggs of the second generation occurs in the middle or end of July. Adults of the second generation is usually taken to the barracks.

Harmful gives two offspring per year.

 

OLIVE SHELL ICT LOSS METHOD

Olive crusted bits, is an economically important pests. Loss, trunk of fruit trees, branches, shoots, brings occurs in the leaves and fruit. Its population is high, causing the trees to dry. Toxic red or purple spots occur when feeding. Such stained fruits lose their market value, to suffer great losses during storage and preserves are made. There are all parts of our country.

 

OLIVE SHELL BE HARMFUL that ICT PLANTS

apple, peach, cherry, plum, apricot, loquat, medlar, pear, olive, rowan, walnut, vineyards, chestnut and some ornamental plants has been identified as the host.

 

OLIVE SHELL FIGHTING PROCEDURES FOR BIT

Cultural Measures

In Dish garden tillage, irrigation, fertilization and pruning should be done in accordance with the procedure works. * Pruning the residue should be incinerated must.

beatings received from Dish trees and poles should not be used in clean wood.

If the garden side of the fence must be checked for harmful plants encountered, should be burned or cut sprayed on plants.

Olive garden in the usually more preferred humidity level considered high olives and green table located in the coastal area of irrigated garden.

 

FIGHTING CHEMICALS

Determination of spraying time

Dish orchards should be kept under constant control. 5 branches in the tree to represent the various aspects of the garden before the eyes is controlled explosion. The presence and proportion of live subjects examined. Starting from the first week of May, moving larvae should be observed. Pests usually spend the winter period mature female. During this period, the female shell is very hard and thick. So the influence of drugs winter is not so high.

in the Marmara region, but in the garden is more than the density of the density can be reduced by a winter spraying. Olive crusted bit of that damage leaves and shoots 1 against the offspring, except at very high populations, spraying should not be done.

If the second generation pest, pest density in the garden and should be considered interference ratio. High density of pests in the garden is lower than the 50% rate of parasitism, chemical control should be performed.

To do so, since the beginning of the end of July, August, females with eggs to be checked and it was opened 50% of the eggs (which I found in 70-80% of the adult rate of the second generation) time, spraying will be done. Pharmaceutical studies should preferably selective drugs as possible.