Bitki beslemede uzman kuruluş
Bitki beslemede uzman kuruluş
Yetiştiricilik Besin noksanlıkları Ürünler Genel bilgiler Havale bilgileri

ZEYTİNDE KIRLANGIÇ BÖCEĞİ

(Agalmatium flavescens)

 

TANIMI VE YAŞAYIŞI:

Genel görünüş itibariyle Ağustos böceğinin küçültülmüş bir modeli gibidir.

Erginler 4-5 mm boyunda, genellikle kirli sarı renkte olup bazı farklı beslenme ortamlarının etkisiyle bal, fındık rengi gibi değişik renklerde de görülebilirler.

Yumurtalar elips şeklinde, kırmızımsı kahverengindedir.

Düz yüzeyli, 1 mm boyundaki yumurtalarını 5-14’lük grup ve 2 sıralı olarak çamurdan yapılmış paketler halinde zeytin ağaçlarının dal ve gövdeleri üzerine bırakılır.

Kışı yumurtadan halinde geçirir.

Yılda bir döl verirler.

 

ZARAR ŞEKLİ:

Bu böcek konukçusu olduğu bitkilerin çiçek, taze sürgün ve meyve saplarına hortumunu sokarak beslenir.

Bu beslenme sırasında yara alan dokunun zamanla rengi değişir, kurur ve dökülür.

Zeytinliklerde çokça görülmesine karşılık ekonomik bir zararlı değildir.

Bu zararlı Aydın, Adana, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İzmir, Manisa ve Muğla ili zeytinliklerinde yaygındır.

 

ZARARLI OLDUĞU BİTKİLER:

Polifag bir zararlıdır. Zeytin ve zeytin altlarındaki otsu bitkiler, elma, armut, incir ve antepfıstığı ağaçları konukçuları olarak sayılabilir.

 

MÜCADELE YÖNTEMLERİ:

Kültürel Önlemler:

Ağaçların gövde ve kalın dallarına temmuz ayından itibaran bırakılan yumurta paketleri sert fırça veya çuval parçasıyla kazınır ve ezilir.

 

KİMYASAL MÜCADELE:

Kimyasal mücadelesine gerek yoktur.

OLIVE SWALLOW BEETLE

(Agalmati I flavescens)

 

DEFINITION AND LIVING is:

It is like a scaled down model of general appearance as the cicada. Adults 4-5 mm long, usually in dirty yellow color under the influence of some different nutritional environments honey, hazelnut color can be seen in different colors as well.

elliptical eggs is reddish brown. Flat plate, branches of olive trees in 1 mm and 2 eggs 5-14'lük group sequentially in the neck made of mud packs and left on bodies. Winter passes from the egg case. Give offspring a year.

 

LOSS METHOD:

 flowers of plants of this insect hosts that are fed by inserting the hose into fresh shoots and fruit. This scar tissue area during feeding time, change color, dry up and fall out. Olive is not much money to be seen in an economic pest.

These harmful Aydın, Adana, Balıkesir, Bursa, Canakkale, Izmir, Manisa and Muğla province is common in the olive groves.

 

PLANTS IS HARMFUL:

It is a polyphagous pest. Herbaceous plants in the lower Olives and olive, apple, pear, fig and pistachio trees listed as hosts.

 

FIGHTING PROCEDURES:

Cultural measures:

egg packets that are dropped as of July from the tree trunk and thick branches scraped with a stiff brush or a piece of sack and crushed.

 

Chemical control:

Chemical control is not required.