Bitki beslemede uzman kuruluş
Bitki beslemede uzman kuruluş
Yetiştiricilik Besin noksanlıkları Ürünler Genel bilgiler Havale bilgileri

ZEYTİN KIZIL KURDU

(Lasioptera berlesiana)

 

ZEYTİN KIZIL KURDU TANIMI VE YAŞAYIŞI:

 

Genellikle kızılımsı ve antenler siyahtır.

Dişilerde karın daha iri olup, sonunda yumurta koyma iğnesi bulunur.

Zeytin kızıl kurdu, kışı kokon içinde toprakta olgun larva döneminde geçirir.

Erginler hazirandan itibaren çıkmaya başlarlar. Yumurtalarını genellikle Zeytin sineğinin yumurta bıraktığı deliğe ender olarak da Zeytin sineğinin meyvede açtığı çıkış deliğine bıraktıkları saptanmıştır.

Yumurtadan çıkan larvalar, zeytin meyvesinin kabuğu altında küçük bir oyuk açarak, önceleri bir arada gelişmelerini sürdürürler.

Daha sonra genç larvalar arasında tür içi çekişme görülür ve içlerinden sadece biri larva süresini tamamlayıp olgun larva olabilir. Çok ender olarak bir oyukta iki adet olgun larvaya rastlanır.

Ege Bölgesinde 3-4 döl verdiği saptanmakla birlikte yılda verdiği döl sayısı zeytin sineğinin döl sayısına bağlıdır.

 

ZEYTİN KIZIL KURDU ZARAR ŞEKLİ:

Zeytin kızıl kurdu, yumurtalarını,, Zeytin sineğinin yumurta bıraktığı deliklere bırakmaktadır.

Bu nedenle Zeytin kızıl kurdu’nun yumurtası, Zeytin sineği’nin yumurtasından önce açılırsa çıkan larva Zeytin sineğinin yumurtasını tahrip etmekte hatta yumurtanın içini boşaltarak, sadece yumurtanın zarını bırakmaktadır.

Buna karşın Zeytin sineği yumurtası önce açılırsa çıkan larva çekirdeğe doğru ilerleyip, yaşamını sürdürmektedir.

Oysa Zeytin kızıl kurdu meyvenin hemen kabuk altında açtığı oyukta larva dönemini tamamlayabilmektedir.

Böylece zeytin meyvesi içinde her iki tür de yaşamını sürdürebilmektedir.

Zeytin kızıl kurdu ile bulaşık meyvelerde 2-3 mm çapta küçük, yuvarlak ve hafifçe içe çökük, koyu kahverengi lekeler oluşur. Bu lekeler daha sonraları 5-7 mm’ye kadar ulaşıp, kuru leke görünümü alır.

Meyve dokusu da kabuktaki lekenin altında kahverengileşip, çürür ve yer yer boşluklar oluşur.

Bu meyve dokusunda oluşan yaralardan funguslar girer ve lekeler büyüyüp, belirginleşir.

Bu nedenlerden dolayı meyvelerin sapa tutunması zayıflar ve meyve dökümleri görülür.

 

ZEYTİN KIZIL KURDU ZARARLI OLDUĞU BİTKİLER:

Konukçusu sadece kültür zeytinidir.

 

ZEYTİN KIZIL KURDU MÜCADELE YÖNTEMLERİ

Kültürel Önlemler

Pupaların yok edilmesi için kış aylarında toprağın sürülmesi gerekmektedir.

 

Kimyasal Mücadele

Zeytin kızıl kurdu’nun varlığı Zeytin sineğine bağlı olduğu için Zeytin sineğine karşı uygun ve etkili bir mücadele yapılması durumunda sorun olmamaktadır.

Bu nedenle Zeytin kızıl kurdu’nun kimyasal mücadelesi bulunmamaktadır.

OLIVE RED WOLF

(Lasiopter until the Berlese)

 

OLIVE RED WOLF AND LIVING STYLE DESCRIPTION:

antennas are usually reddish and black.

The female is larger in the abdomen, has put the needle at the end of the egg.

olive red wolf, the coco soil in winter is spent during the mature larvae.

Adults begin to emerge since June. Eggs are usually found where they left open the exit hole in the fruit of the olive fruit fly is rarely the hole left by the olive fruit fly eggs.

The hatching larvae, opening a small cavity under the bark of the olive fruit, before they continue their development together.

then appear contention between intra-species larvae and young larvae can only mature larvae time to complete one of them. Two mature larvae are found rarely in a cavity.

Given number of offspring have been found to give 3-4 generations per year depends on the number of offspring in the Aegean olive fly.

 

OLIVE RED WOLF FORM OF DAMAGES:

olive red wolf, a,, leave their eggs in the holes left by the olive fruit fly eggs. Therefore olive red buff eggs, Olive sineği before the egg is opened even destroying the eggs of the olive fruit fly larvae for freeing the eggs, leaving only the membrane of the egg.

Although Olive fruit fly eggs before it is angled toward the scroll larvae core, life continues.

However, the larval stage can be completed in just under the shell cavity caused the fruit of the olive red wolf. Thus both types of olive fruit can also survive.

Olive in red wolf with 2-3 mm diameter dish of fruit is small, round and slightly receding, consists of dark brown spots. These spots then reach up to 5-7 mm, takes stain dry appearance. Kahverengileşip fruit tissue in the bottom of the shell stain, decay and cavities occur in places. This fruit fungi enter wounds and stains that occur in tissue grows, becomes evident.

This weakens the grip handle for reasons of fruits and fruit abscission occurs.

 

OLIVE RED WOLF OF THE HARMFUL PLANTS:

Host is the only olive culture.

 

OLIVE RED WOLF FIGHTING PROCEDURES

Cultural Measures

tilling is required during the winter months for the destruction of Pupa.

 

chemical Control

The presence of olive red buff because it depends on the olive fruit fly is not a problem if done appropriately and effectively fight against the olive fruit fly.

Therefore olive is no chemical control of the red wolf.