Bitki beslemede uzman kuruluş
Bitki beslemede uzman kuruluş
Yetiştiricilik Besin noksanlıkları Ürünler Genel bilgiler Havale bilgileri

ZEYTİN YARA KOŞNİLİ

(Pollinia pollini)

 

ZEYTİN YARA KOŞNİLİ TANIMI VE YAŞAYIŞI:

 

Ergin dişi, vücudu küre veya armut şeklinde, genellikle dorsalde daha bombeli olup, portakal renklidir.

Kabuğun iç kısmı beyaz renkli ve düzgün, dış kısmı ise gri renkli ve kırışık yüzeylidir.

Ergin erkek, vücudu kırmızımsı kahverenginde olup, abdomen kısmen saydamdır.

Kışı genellikle ikinci dönem dişi larva veya ergin dişi olarak dallarda geçirmektedir. Bu arada diğer dönemlere de rastlanmaktadır.

Yılda bir döl verir.

Zeytin yara koşnili’nin hareketli larvalarının çıkmaya başladığı dönemde yağışların olması durumunda büyük oranda ölümler gerçekleşir.

Eğer bu dönemde üç günlük sıcaklık ortalaması 30oC’nin üzerinde seyrederse larva çıkışları durur.

Sıcaklık 40 C’nin üzerine çıkarsa büyük oranda I. dönem larva ölümleri görülür.

Ayrıca kışa I. dönem larva olarak girenler minimum sıcaklıkların 0oC’nin altına düşmesi ile büyük oranda ölmektedirler.

 

ZEYTİN YARA KOŞNİLİ ZARAR ŞEKLİ

Zeytin yara koşnili’nin zararı, tepe tomurcuklarını kurutmakla başlamaktadır.

Ağır bulaşmalarda, ilkbaharda sürekli sürgün vermek için çaba harcayan ağaçta, sürgün boyları kısalmaktadır.

Büyümede gerileme olmakta ve çoğu kez ağaç meyve bağlayamamaktadır.

Yaprak koltuklarına yerleştiği sürgünlerde ise yapraklar dökülmekte ve sürgünler kurumaktadır.

Ağır bulaşmalarda 3 yaşlı dallar 1-2 yıl içinde kuruduğundan zararlının popülasyonu da azalmakta, yeni sürgün teşekkülü olmayan ağaçlarda ise varlığını sürdüremez.

 

ZEYTİN YARA KOŞNİLİ ZARARLI OLDUĞU BİTKİLER

Zararlının tek konukçusu kültür zeytini ve Yabani zeytindir.

 

ZEYTİN YARA KOŞNİLİ MÜCADELE YÖNTEMLERİ

Kültürel Önlemler

Zeytin yara koşnili kuvvetli ağaçlarda daha az yaşama şansı bulabildiğinden çeşitli sebeplerle zayıf düşmüş ağaçları kuvvetlendirmek gerekir.

 Kuruyan dalların kesilmesi, ağaçların iç kısımlarının hava ve ışık almasını sağlayacak şekilde budanması ve gübrelemenin tekniğine uygun olarak yapılması gerekmektedir.

Zeytin yara koşnili mücadelesinde, budama önemli rol oynar.

Özellikle soğuk zararından sonra budama yapılarak, zararlı popülasyonu düşürülmelidir.

 

ZEYTİN YARA KOŞNİLİ KİMYASAL MÜCADELE

Kimyasal mücadelesine gerek yoktur.

OLIVE MAGGOT WOUND

(Pollinium the pollen)

 

OLIVE MAGGOT WOUND DEFINITION AND LIVING is:

Adult female body is spherical or pear, is usually more curved dorsal is orange.

white and smooth inside of the shell and the outer side surface is gray and wrinkled.

adult male body is reddish brown, abdomen is partially transparent.

usually spends the winter in the larval or adult female female branch of the second period. Meanwhile, it is also common to other periods.

gives an offspring per year.

In the absence of rainfall during the period when the wound Olive starts moving out of the maggot larval mortality largely takes place. If the three-day average temperature during this period if the watch stops on the 30oc'n larvae. If 40oc'n temperature on the larval mortality are seen largely I. period. Also entering the winter as larvae I. period they die largely with the minimum temperature falls below 0oc'n.

 

OLIVE MAGGOT WOUND LOSS METHOD

Olive maggot damage the wound is starting to dry hill buds.

In severe infection, the tree is a collaborative effort to continuously shoots in spring, shoot length is shortened.

Growth and decline being often unable to connect fruit trees.

If the seat in exile, he settled on the leaves and shoots are dried leaves are shed.

3 branches in the elderly population also reduces harmful heavy contamination is dry in 1-2 years, can not exist without the formation of new shoots on the tree.

 

OLIVE MAGGOT WOUND IS HARMFUL The PLANTS

Single host culture's harmful wild olives and olive.

 

OLIVE MAGGOT WOUND FIGHTING PROCEDURES

Cultural Measures

maggot wound that can find olive trees in the less strong chance of survival for various reasons, need to strengthen weakened trees.

dry cutting of branches, so that the interior air and the tree needs to be done to get the lights according to the pruning and fertilizing techniques.

Olive maggot wound struggle, pruning plays an important role.

Especially after the cold damage done pruning, pest population should be reduced.

 

FIGHT AGAINST CHEMICAL OLIVE MAGGOT WOUND

Chemical control is not required.